Av. Prof. Dr. Yusuf Büyükay

Sözleşmenin geçerli olabilmesi ve buna ilişkin unsurlar anlatılmaktadır. Sözleşmede tarafların ehliyeti, adaba, ahlaka ve kanuna aykırı olmaması, şekle aykırılık, tahvil gibi konulara yer verilmektedir.
 

>> Borçlar Hukuku Dersi-1: Giriş, Borçlar Hukukunun Kaynakları

>> Borçlar Hukuku Dersi-2: Borçlar hukukuna hakim olan prensipler

>> Borçlar Hukuku Dersi-3: Borç ilişkisinin nisbiliği ve unsurları

>> Borçlar Hukuku Dersi-4: Alacak ve talep kavramları; sözleşme türleri

>> Borçlar Hukuku Dersi-5: Sözleşmenin kurulması, icap ve kabul