Av. Prof. Dr. Yusuf Büyükay - Borçlar Hukuku Dersi: Giriş, Borçlar Hukukunun Kaynakları

Borçlar hukukuna giriş: Borçlar Hukukunun kaynakları, Ticaret Kanunu-Borçlar Kanunu İlişkisi, Medeni Kanun, İçtihadı Birleştirme kararları