Prof. Dr. Halil Akkanat

Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmelerin (Adi Kira/Konut ve Çatılı İş Yeri Kirası/Ürün Kirası/Ariyet (Kullanım Ödüncü)/Karz (Tüketim Ödüncü)/Vedia (Saklama) Sözleşmesi) Mukayesesi & İş Görme Borcu Doğuran Sözleşmelerin (Hizmet/Eser/Vekalet Sözleşmesi) Mukayesesi (Birinci Kısım) 
- Adi Kira Sözleşmesi
- Konut ve Çatılı İş Yeri Kirası
- Ürün Kirası
- Kullanım Ödüncü Sözleşmesi
- Ariyet Sözleşmesi
- Tüketim Ödüncü Sözleşmesi
- Karz Sözleşmesi
- Vedia Sözleşmeleri
- Saklama Sözleşmeleri