Av. Prof. Dr. Dr.h.c. Hakan Hakeri

İştirak, İştirakin şartları konularına devam edilecektir.

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler: Giriş Dersi, Kavramlar, Kaynaklar

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-2: Genel Hükümler-Özel Ceza Kanunları

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-3: Ceza Hukukuna Hakim Olan İlkeler

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-4: Kanunilik İlkesi ve Sonuçları

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-5: Zaman Bakımından Uygulama

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-6: Yer ve Kişi Bakımından Uygulanması

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-7: Tipiklik

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-8: Düşünce Suçu

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-9: Hareketin Unsuru ve Şekilleri

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-11: Şart Teorisi, Atipik Nedensellik

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-12: Tipikliğin Manevi Unsuru

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-13: Doğrudan Kast-Olası Kast

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-14: Taksir, Olası Kast/Bilinçli Taksir

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-15: Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-16: Objektif Cezalandırılabilirlik Şartları

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-17: Hukuka Aykırılık Unsuru

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-18: Hukuka Uygunluk Nedenleri

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-19: Meşru Savunma (Meşru Müdafaa)

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-20: Hakkın Kullanılması

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-21: İlgilinin rızası

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-22: Kusur Yeteneği

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-23: Kusurluluğu Etkileyen Sebepler

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-24: Suçun unsurlarında hata

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-25: Hukuki yanılgı, Şahısta Hata

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-26: Teşebbüs, Elverişli Hareketler

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-27: Teşebbüsle ilgili sorunlar

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-28: Çok failli suçlar, iştirak