CUMHURİYET SAVCISI DOÇ. DR. CENGİZ APAYDIN HUKUKUN ÖNEMİNE İLİŞKİN FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİYOR.

Ceza hukuku eğitiminin temel amacı, yaşam hakkını önceleyen, eşitlik, adil yargılanma hakkı, masum sayılma hakkı, özel yaşamın gizliliğine saygı hakkı, düşünceyi ifade özgürlüğü, eğitim özgürlüğü, demokrasi ve barış isteme hakları gibi insan hakları ve özgürlükleri konularında farkındalık yaratmaktır. İnsan hakları, çağdaş, demokratik ve laik bir hukuk düzenini benimseyen insanların sayılarının hızla gelişmesi ile mümkün olabilecektir.

Kişilerin hakları ve ödevleri, insan haklarının özünü ve temelini oluşturur. Ayrımcılık ve sömürgecilik ile gelişen küreselleşme ile beraber ortaya çıkan, ekonomik ve kültürel sömürü düzeni, ırkçılık, terörizm, siyasete duyarsızlık, milletler veya aynı milletteki insanlar arasındaki gelir dağılımındaki uçurumlar, din ve mezhep savaşları veya siyasetin medyatik hale gelmesi gibi toplumsal ve siyasal gelişmeler, barış ve insan hakları için büyük tehlikeler ve zararlar oluşturmaktadır. Herkes için ceza hukuku eğitiminin temelinde insan hakları bulunmaktadır.