Av. Prof. Dr. Dr.h.c. Hakan Hakeri

Bu derste, Soybağı, DNA ve Otopsi konuları anlatılmaktadır.

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-1: Genel Giriş

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-2: Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel İlkeleri

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-3: Ceza Muhakemesi Normlarının Uygulama Alanı

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-4: Ceza Muhakemesi İşlemleri

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-5: Ceza Muhakemesi Teşkilatı ve Hakim

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-6: Savcı, Kolluk, Sulh Ceza Hakimi

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-7: Şüpheli ve Sanık

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-8: Müdafi

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-9: Ceza Muhakemesinde Tanık

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-10: Bilirkişi ve Tercüman

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-11: Gözlem Altına Alma, Beden Muayenesi