Bir yandan artan hukuk fakültesi sayılarına/kontenjanlarına paralel olarak avukat sayısı da hızla artarken diğer yandan avukatlık mesleğinin iş alanları daraltılıyor ve avukatlık mesleği hızla itibar kaybediyor...

Peki ya bu itibarsızlaşmanın tam üstüne gelen 'genç avukatlar' ne durumda? 

Kim bu genç avukatlar? mesleği nasıl icra edebiliyorlar? tam olarak sorunları neler? geleceğe dair umutları var mı?

Tüm genç avukatların hislerine tercüman olabilmek adına iki genç avukata ayna tuttuk.

Tespit / bir belgesel: "genç avukatlar" 

-----------------------------------------------------------------------

Yönetmen, proje, kurgu: Uğur Erdoğan
Anlatıcılar: Deniz Karanlık,  Sergen İlter
Çekim ekibi: İbrahim Faruk Gültekin, Şevket Burak İlbay
Proje danışmanı: Buğra Altun