Ders 2: Hukuk Tanımı ve Hukuk Felsefesinin Temel Meseleleri Kaynak : Robert Alexy'inin "Hukuk Kavramı ve Hukukun Geçerliliği" kitabının sistematiği takip edilecektir. Bu kitabın Türkçesi de hocamız tarafından yakında Türkçe'ye kazandırılacaktır.

>> Hukuk Felsefesi-1: Felsefe, Hukuk Felsefesi İlişkisi ve Konusu