Prof. Dr. Muhammet Özekes

İcra iflas hukukunun genel çerçevesi, masraflar, giderler, harçlar, vekalet ücreti, icra hukukunda süreler, tarafların durumu
 

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 1

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 2