Prof. Dr. Muhammet Özekes

İİK.m. 72'de düzenlenen Menfi Tespit ve İstirdat davaları anlatılmaktadır.

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 1

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 2

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 3

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 4: Doğrudan Takip, Genel Haciz Takibine Giriş

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 5: Ödeme Emri ve Sonuçları

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 6: İtirazın İptali Davası