Av. Ezgi Köse 

İşverenin ücret borcu anlatılmaktadır.