Dr. Murat Can Atakan

Çek Düzenlemek İçin Gerekli Şartlar - Bankanın Yükümlülükleri - Çekin Devri - Çekte Ödeme

>> Kıymetli Evrak Hukuku - Ders 1

>> Kıymetli Evrak Hukuku - Ders 2: Kıymetli Evrakın Tasnifi - Tür Değiştirme

>> Kıymetli Evrak Hukuku - Ders: 3: Kıymetli Evrakın Ziya ve İptali

>> Kıymetli Evrak Hukuku - Ders 4: Kambiyo Senetleri

>> Kıymetli Evrak Hukuku - Ders 5: Poliçeye Giriş ve Zorunlu Unsurlar

>> Kıymetli Evrak Hukuku - Ders 6: Poliçede Alternatif Zorunlu ve İhtiyari Unsur

>> Kıymetli Evrak Hukuku - Ders 7: Poliçedeki Kayıtlar, Taahhütler

>> Kıymetli Evrak Hukuku - Ders 8: Poliçenin Devri, Cirosu

>> Kıymetli Evrak Hukuku - Ders 9: Poliçede Defi ve Poliçede Aval

>> Kıymetli Evrak Hukuku - Ders 10: Poliçede Kabul

>> Kıymetli Evrak Hukuku - Ders 11: Poliçede Ödeme ve Başvurma Hakkı-I

>> Kıymetli Evrak Hukuku - Ders 12: Poliçede Ödeme ve Başvurma Hakkı-II

>> Kıymetli Evrak Hukuku - Ders 13: Bono

>> Kıymetli Evrak Hukuku - Ders 14: Çekin Niteliği ve Unsurları