Prof. Dr. Muhammet Özekes

Usul işlemlerinin niteliği, usul işlemlerinin sonuç doğurması, şeklin düzenlenme amaçları, mahkeme usul işlemleri konuları anlatılmaktadır.

>> Medeni Usul Hukuku Dersi-1 (Prof. Dr. Muhammet Özekes)

>> Medeni Usul Hukuku Dersi 2/1. Kısım: Yargı, Mahkemeler, Görev ve Yetki

>> Medeni Usul Hukuku Dersi 2/2. Kısım: Yargı, Mahkemeler, Görev ve Yetki

>> Medeni Usul Hukuku Dersi 3: Yargının sujeleri-iddia-savunma-hüküm makamı