Prof. Dr. Muhammet Özekes

Çekişmeli ve çekişmesiz yargı kavramı farkı, çekişmeli yargıda sistemin üzerine kurulduğu taraf kavramı, temsilci ve taraf değişikliği konuları ele alınmaktadır.

>> Medeni Usul Hukuku Dersi-1 (Prof. Dr. Muhammet Özekes)

>> Medeni Usul Hukuku Dersi 2/1. Kısım: Yargı, Mahkemeler, Görev ve Yetki

>> Medeni Usul Hukuku Dersi 2/2. Kısım: Yargı, Mahkemeler, Görev ve Yetki

>> Medeni Usul Hukuku Dersi 3: Yargının sujeleri-iddia-savunma-hüküm makamı

>> Medeni Usul Hukuku Dersi 4: Usul işlemleri