Anonim şirketin kuruluşu, kuruluştan sonra devralma, genel kurul toplantıları, çağrısız genel kurul, TTK.m. 420'ye göre erteleme, bağlam gibi sorular ve cevapları yer almaktadır.