Av. Mert Karamustafaoğlu

Av. Mert Karamustafaoğlu, Rekabet Kanunu'nun 4. maddesi kapsamında dikey anlaşmaları ele alınmaktadır.

>> Rekabet Hukuku-1: Giriş

>> Rekabet Hukuku-2: Giriş - AB-Türkiye Karşılaştırması, Devlet Yardımları

>> Rekabet Hukuku-3: Rekabet Kanunu'nun Uygulama Kapsamı

>> Rekabet Hukuku-4: Rekabet Kanunu'nun Uygulama Kapsamı, Örnekler

>> Rekabet Hukuku-5: Rekabet Hukukunda Yatay İhlaller

>> Rekabet Hukuku-6: Rekabet Hukukunda Bilgi Değişimi

>> Rekabet Hukuku-7: Hub & Spoke karteli ve teşebbüs birliği kararları