Karar Künyesi
Reklam Erişim Tarihi: 05.12.2022
Karar Tarihi: 09.05.2023
Yayımlandığı Bülten No: 333 sayılı Reklam Kurulu Bülteni
Başvuru No: 2022/5812
Şikayet Edilen: Bedir ASLAN
Şikayet Edilen Reklam: https://instatakipci.online adresli internet sitesi üzerinden reklam yolu ile gerçekleştirilen ticari uygulamalar
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Kararda Geçen İfadeler: İnternet sitesi üzerinden mağaza takipçi sayıları, ürün verilerinin manipüle edilerek ilgili ürünlerin sıralamalarda ön plana çıkartılacağı, çeşitli listelerde yer alma ihtimalinin arttırılacağı vaatlerde bulunulmasına, ürün ve hizmetlere ilişkin olumlu yorumların yaptırılacağına ve işletme ürünlerinin ön plana çıkartılacağına ilişkin ifadeler
Aykırılık Tespiti: 
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7/1, 7/3, 7/4, 7/5, 28/1, 28/B/6 ve 32 nci maddeleri, 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 ve 62 nci maddeleri,
Karar: Anılan reklamları ve haksız ticari uygulamaları durdurma cezası, erişimin engellenmesi
Erişim: https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticar...

Özet
Dijital pazarlamanın hayatımıza girmesi ve alışveriş alışkanlıklarımızı değiştirmesi ile beraber geleneksel reklamlar da dijital ortama taşınmakta, bu reklamlar işletmelerin reklam ihtiyaçları ile de gelişme göstermekte ve dijital reklamcılık kavramı karşımıza çıkmaktadır. Dijital reklamcılık, işletmenin hedeflediği tüketicinin ilgisine göre vermeyi amaçladığı mesajı iletmek, tüketicinin ilgisini çekmek, tüketicinin etkileşime girmesini sağlamak yani tıklamasını ve reklamı yapan işletmeye ait malı veya hizmeti satın almasıdır. O halde elektronik ortamda oluşturulan reklamlara dijital reklam diyebilmekteyiz. Ancak bu dijital reklamlar kimi zaman gerçeği yansıtmayan, tüketiciyi manipüle ederek ilgili mal ve hizmeti satın almasını amaçlayan reklamlar olabilmektedir. 

Reklam Kurulu ise 333 numaralı Reklam Kurulu Bülteni’nde işletmelere gerçek olmayan yorumlar, beğeniler ve takipçiler kazandırma vaadini içeren reklamları incelemeye almaktadır. Bu kapsamda karar inceleme videomuzda 09.05.2023 tarihli 333 numaralı Reklam Kurulu Bülteni’nde 2022/5812 başvuru numaralı karar ele alınmaktadır. Reklam Kurulu gerekli incelemeler sonucunda internet sitesi üzerinden mağaza takipçi sayılarının arttırılabileceği, ürün verilerinin manipüle edilerek ilgili ürünlerin sıralamalarda ön plana çıkartılacağı, ürün ve hizmetlere ilişkin olumlu yorumların yaptırılacağına ve işletme ürünlerinin ön plana çıkartılacağına ilişkin ifadeleri Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı bulmaktadır. Bu kapsamda Reklam Kurulu anılan reklamları ve haksız ticari uygulamaları durdurma cezası, erişimin engellenmesi kararına hükmetmektedir.

>> Reklam Kurulu Kararları Işığında Reklam Hukuku-1