Prof. Dr. Tekin Memiş

Ticari defterler ve cari hesap sözleşmesi örneklerle anlatılmaktadır.

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 1: Giriş

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 2: Ticari İşletme Kavramı

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 3: Ticari İşletmede Merkez ve Şube

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 4: Ticari İşletmenin Devri

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 5: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni (Bölüm 1)

>> Ticari İşletme Hukuku-Ders 6: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni-Bölüm 2

>> Ticari İşletme Hukuku-Ders 7: Ticari İşe ve Buna Bağlanan Sonuçlar

>> Ticari İşletme Hukuku- Ders-8: Ticari Yargı

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 9: Tacir ve tacir vasfının kaybı

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 10: Tacir olmaya bağlanan sonuçlar

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 11: Tacir yardımcıları, ticari temsilci

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 12: Ticari vekil, pazarlamacı

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 13: Simsar

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 14: Acente - Birinci Bölüm

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 15: Acente - İkinci Bölüm

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 16: Komisyoncu - Taşıma İşleri Komisyoncusu

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 17: Ticaret Sicili

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 18: Ticaret Unvanı ve İşletme Adı

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 19: Marka-I

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 20: Marka-II

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 21: Haksız Rekabet