Doç. Dr. İnci Ataman Figenmeşe

Bu videoda hocamız, hakem kararlarının iptaline ve iptal usulüne ilişkin konuları sorunları ele almaktadır.