Bu videoda Uluslararası Tahkimde Hakemlerin Doğal Yetkileri konusu, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Dülger tarafından ayrıntılı bir şekilde ele alınmakta ve sorular cevaplanmaktadır.

Moderatör: Süleyman Yasir Zorlu