Doç. Dr. İlyas Gölcüklü: Uluslararası Tahkim - Yatırım Tahkiminde Şemsiye Klozları

Moderatör: Süleyman Yasir Zorlu