Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 29/12/2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “15 gün” ibareleri “11 iş günü” olarak, “20 gün” ibareleri “15 iş günü” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrasının (a) ve (b) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “10 gün” ibareleri “8 iş günü” olarak, “15 gün” ibareleri “11 iş günü” olarak, “10 uncu gün” ibaresi “8 inci iş günü” olarak ve “15 inci gün” ibaresi “11 inci iş günü” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(14) İstanbul İli, yapı denetim kuruluşlarının görevlendirilmeleri bakımından Adalar, Ataşehir, Çekmeköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile ve Tuzla ilçelerinden oluşan 1 inci bölge, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane, Sarıyer, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinden oluşan 2 nci bölge, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinden oluşan 3 üncü bölge ve Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Silivri ilçelerinden oluşan 4 üncü bölge olmak üzere dört bölge olarak değerlendirilir. Kuruluş merkezinin bulunduğu bölge dışındaki bölgelerde görev almak istemeyen ve Bakanlığa dilekçe ile başvuran yapı denetim kuruluşlarına yedinci ve sekizinci fıkralardaki durumlar hariç diğer bölge veya bölgelerden görevlendirme yapılmaz. Başvurular, Bakanlıkça en geç 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.”

MADDE 3- Bu Tebliğin;

a) 2 nci maddesi ile 8 inci maddeye eklenen on dördüncü fıkra yayımı tarihinden bir ay sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.