Adli yargı teşkilatının lideri olarak; hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı kalarak adalet sistemimize ve yargıya duyulan güveni teminat altına alan, örnek, güvenilir ve saygın bir yüksek mahkeme olan Yargıtayın Kuruluşunun 156. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşamaktayız.

Temel hak ve özgürlükleri koruyarak, adaleti hızlı, etkin ve doğru şekilde gerçekleştirmeyi amaç edinen Yargıtay; adli yargı alanında uygulama birliğinin desteklenmesi ve ülkedeki içtihat tutarlılığının sağlanması amacıyla mahkemelere yol gösterici olup, yargı sistemi için yürüttüğü çalışma ve reformlarla Türk milletine daha nitelikli bir yargı hizmeti vermektedir.

Yargıtayımız, geçmişten günümüze sahip olduğu köklü kültür ve vizyonla, ulusal ve uluslararası alandaki en üst standartları sağlamayı ilke edinmiş olup, çağın gerektirdiği şekilde hukuk devleti gereklerine uygun ve kaliteli bir yargı hizmetiyle toplumun hukuki güvenliğini sağlamak için görev yapmaya devam edecektir.

Görevini üstün gayretle yerine getiren Yargıtay mensupları, hukuken ve vicdanen taşıdıkları sorumluluk konusunda yüksek bir bilince sahiptir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Yargıtayın 156. kuruluş yıl dönümünde; adaletin hızlı ve etkin bir biçimde tecellisi için, ilkeli ve özverili şekilde görevini yerine getiren tüm mensuplarımızı yürekten kutlar, yargı camiamıza ve aziz milletimize saygı, sevgi ve selamlarımı sunarım.

  Mehmet AKARCA

  Yargıtay Başkanı