Çalıştay’da açılış konuşması yapan Yargıtay Başkanı Akarca; bölgesel içtihat forumları ile gerçekleştirilen hâkimler arası diyaloğun ilk derece ve bölge adliye mahkemesi kararlarının Yargıtay içtihatları ile uyumlaştırılması bakımından önemli olduğunu ve Yargıtay kararlarının ilgili hâkimler ile birlikte değerlendirilmesinin, hukuki güvenlik ve istikrar ilkesinin uygulanmasını güçlendirdiğini ifade etti.

Bölgesel içtihat forumlarında tespit edilen sorunlara da değinen Akarca; bölge adliye mahkemelerinin iş bölümünün Yargıtay dairelerinin iş bölümüne benzer şekilde düzenlenmemesinin içtihatların takibini ve uzmanlaşmayı güçleştirdiğini; ikiz, üçüz ve hatta dördüz daire uygulamalarının aynı yerdeki bölge adliye mahkemeleri arasında içtihat farklılıklarına neden olduğunu ifade etti.

Akarca, istinaf sisteminin kabulünün Türk yargısındaki önemli bir sistem değişikliği olduğuna vurgu yaparak, istinaf sisteminin can damarlarını oluşturan gerekli mekanizmaların oluşturulması ve işlevsel şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir’in de açılış konuşması yaptığı İçtihat Çalıştayı’nın oturum başkanlıklarını; Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanı Memiş Selçuk Güney, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Faik Ateş, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanı Kadri Özerdoğan ve Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Üyesi Memet Boran gerçekleştirdi.

8-10 Aralık tarihleri arasında üç gün sürecek olan,  genel oturumların ve grup çalışmalarının yapılacağı İçtihat Çalıştayı’na,  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin,  Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu,Yargıtay daire başkan ve üyeleri, tetkik hâkimleri ile Diyarbakır, Van, Adana, İstanbul, Gaziantep ve Ankara Bölge Adliye Mahkemelerinin ilgili daire başkan ve üyeleri katıldı.