3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık %24 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8485), 21 Mayıs 2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanunun 1. Maddesinde düzenlenen ve yüzde 9 olarak öngörülen kanuni faiz oranı 01.06.2024 günü itibariyle yıllık %24 olarak uygulanacak.

>> Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e, tecil faizi de yüzde 36'dan yüzde 48'e çıkartıldı