Dr. Deniz Ekin İlhan

Yatırım Tahkimi Yargılamasında Karşılaşılan Sorunlar, Yatırım Mahkemesi ve Reform Önerileri

Moderatör: Süleyman Yasir Zorlu