Kanun teklifinde; 31 Aralık 2023 itibariyle yürürlük süresi dolacak bazı kanunlarda süre uzatımı; vergi ve prim borçları, işyeri kapatma cezaları, otomotivde haksız rekabetin önlenmesi, deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulamalarına karşı cezaların artırılması, karşılıksız çek düzenlemesi, e-ticaret ve barkod uygulaması, gelir uzmanlarının müdür olarak atanmaları gibi Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği yasaların yeniden çıkarılması gibi önemli maddeler yer alacak.

GENİŞLEMESİ BEKLENİYOR

Daha çok ekonomik konuların yer alacağı torba yasanın farklı toplum kesimlerinin beklentileri doğrultusunda genişleyebileceği ifade ediliyor. Emekliye 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi, memur ve emekli maaş zammı, evlilik kredisi, taşerona kadro, konutların turizm amaçlı kiralanması, ev hanımlarına emeklilik ve Aile ve Gençlik Bankası gibi başlıkların da torba yasaya konulabileceği belirtiliyor. AK Parti TBMM Grup Başkanlığı yetkilileri, bakanlıklarla birlikte hazırlanan teklifin daha çok süresi dolan yasaların yeni yıla girerken güncellenmesi; ihtiyaç ve talepler doğrultusunda bazı yeni düzenlemeleri içerdiğini söylüyor.

ÇEK DÜZENLEMESİ

Torba yasa hazırlıkları ile birlikte karşılıksız çek düzenledikleri için adli para cezasına çarptırılanlarda bir beklenti oluştu. Ancak AK Parti grubu yöneticileri bu konuda herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguluyor. Karşılıksız çek düzenlemek kabahat olmaktan çıkarılıp tekrar ceza kanunu çerçevesinde suç olarak vasıflandırılmıştı.

Mevcut düzenlemeye göre; her bir çekle ilgili olarak bin 500 güne kadar adli para cezası uygulanıyor. Mahkeme adli para cezasını, iki yılı aşmamak koşuluyla en az dört taksit halinde ödenmesini kararlaştırabiliyor.

Taksitler zamanında ödenmez ise geri kalan borcun tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen kısmın hapis cezasına çevrileceği, ön ödeme, uzlaşma ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ile ilgili hükümlerin uygulanmayacağı mahkeme hükmünde belirtiliyor.

İşte bu yeni torba yasada, yürürlük tarihi dolan yasanın uygulama süresinin uzatılması öngörülüyor. Aynı zamanda adli para cezası üst limitinin de düşürülebileceği ifade ediliyor. Ancak hapis cezasının kaldırılması ya da ertelenmesi gibi bir çalışma yürütülmüyor.

DEPREM BÖLGESİNDE FAHİŞ FİYATA ÖNLEM

Özellikle deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulamalarında Ticaret Bakanlığı tarafından kesilen cezaların 2-3 misli artırılmasına ilişkin düzenleme de torba yasada yer alacak. Bununla, bölgedeki vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi ve deprem konut inşaatların daha hızlı şekilde tamamlanması öngörülüyor.

Torba yasada şirket ve işyeri kapanmasında vergi ve prim borçlarının gayrimenkul ile ödenmesi, haciz işlemlerinin elektronik ortamda yapılması, kamu personeli ile ilgili düzenlemeler de bulunuyor. Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği gelir uzmanlarının müdür olarak atanabilmelerine ilişkin düzenleme de yeniden getiriliyor.

Otomotiv sektöründe haksız rekabetin önlenmesi ve haksız rekabete yol açacak uygulamalara ilişkin ceza miktarları da artırılıyor. (Bülent Aydemir / HaberTürk)