Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme süresi sonunda yapacağı sonuç paylaşımlarına ilişkin genelgesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Genelge, oy verme süresi sonunda, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne (SKGM) çevrimiçi ulaşan sandık ölçekli sonuçların, siyasi parti genel merkezleri ile cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili tarafından eş zamanlı olarak izlenebilmesine ve saklanabilmesine imkan sağlayan, Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi'nin (SSPS) kullanım usul ve esaslarını kapsıyor.

Buna göre, sunulan sandık sonuçları, geçici sandık sonuçları olup, itiraza gerekçe oluşturacak bir niteliğe sahip olmamakla birlikte, SSPS web sitesine ve web servisine erişim, seçime katılan siyasi partilere ve cumhurbaşkanı kesin aday listesinde ilan edilen cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekiline, oy verme günü saat 17.00 itibarıyla, diğer partilere ise yayın yasaklarının kalktığı andan itibaren sağlanacak.

Cumhurbaşkanı adayı ve siyasi partiler, YSK tarafından belirlenen süre bitimine kadar sonuçları üçüncü şahıslarla ve kamuoyuyla paylaşamayacak.

Bağımsız adaylara seçime girdiği seçim çevresi ile sınırlı kalmak üzere, sandık sonuçları ve imzalı tutanaklar, yayın yasaklarının kalktığı andan itibaren talepleri halinde manyetik ortamda (USB, Harici Disk) verilecek.

SSPS hizmetine, web sitesi ve web servis metotları ile her metodun kendi kullanıcısı vasıtasıyla erişilebilecek.

Siyasi parti ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili, web servis metodu ile sandık sonuçlarına, web sitesi metodu ile sandık sonuçlarına ve imzalı tutanaklara erişim sağlayabilecek.

Seçim günü siyasi parti ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili, sandık sonuçlarını SSPS web sitesi kullanıcısı ve SSPS web servis kullanıcısı aracılığıyla bilgisayarına kaydetme olanağına sahip olacak.

Ayrıca talep halinde imzalı tutanaklar SKGM tarafından belirlenecek yöntemle de verilebilecek. Bu şekilde temin edilen verilerin gizliliği ve güvenliğinden ilgili siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili sorumlu olacak.

Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili, imzalı tutanaklara SKGM tarafından sağlanacak ayrı bir kullanıcı adı ve şifre ile "fftp" yöntemiyle de ulaşabilecek.

Sorumluluklar

Siyasi partilerin ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekilinin SSPS'den faydalanabilmeleri için SKGM'den yazılı olarak veya Siyasi Parti Portalı üzerinden istemde bulunması gerekecek.

Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili bilişim altyapılarını hazır hale getirmek ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olacak. Bu bağlamda, SSPS'den yararlanabilmek için öncelikle en az 2 Mbps hızında internet bağlantısı gerekecek.

Güvenlik denetimi amacıyla SSPS'nin kullanılabilmesi için YSK'ye bağlanacak uç bilgisayarların statik IP adresleri de YSK'ye bildirilecek.

İlgili IP adresinden YSK-SSPS'ye çevrimiçi ulaşacak kullanıcılara SKGM tarafından sağlanacak kullanıcı adı ve şifrelerin güvenliğinden siyasi parti ve belirlediği kullanıcılar ile cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili ile belirlediği kullanıcılar sorumlu olacak.

YSK, sandık sonuçlarına erişimdeki bütün süreçleri kayıt altına alacak ve denetleyecek.

Siyasi parti genel merkezleri ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili, Siyasi Parti Portalı ve YSK-SSPS Web servis hizmetini kullanmak üzere sadece bir kullanıcı belirleyecek. Bu kullanıcı, aynı zamanda seçim sürecinde ya da oy verme günü, teknik bir sorunla karşılaşıldığında SKGM Bilgi İşlem Merkezi ile irtibat sorumlusu olacak.

En çok 9 kullanıcı belirlenecek

Siyasi parti genel merkezleri ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili, SSPS Web Sitesi kullanıcısı olarak en çok 9 kullanıcı belirleyebilecek.

Bu 9 kullanıcıya ilişkin istenen bilgiler, SSPS Kullanım Talep Formu ile YSK-SKGM'ye bildirilecek.

Siyasi partilerin ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekilinin bildirdikleri her bir kullanıcı için ayrı kullanıcı adı ve şifre üretilecek. Kullanıcı sisteme ilk giriş yaptığında verilen şifreyi değiştirecek. Kullanıcı şifresini değiştirmez ise sağlanan hizmetlerden yararlanamayacak.

Seçim öncesi siyasi parti temsilcileri hariç olmak üzere, web sayfası kullanıcıları pasif hale getirilecek ve gönderdikleri formlardaki bilgiler ile yeniden tanımlanacak.

Sandık sonuçlarının saklanması ve görüntülenmesi

Oy verme günü akşamı, ilçe seçim kurullarınca SEÇSİS'e işlenen sandık sonuçları verileri ile taranmış imzalı tutanaklar, YSK portalına aktarılacak ve siyasi partiler ile cumhurbaşkanı adayı veya vekili, SSPS ile bu verilere erişebilecek.

Buna göre, sandık sonuçları, sandık türü, seçim çevresi, ilçe seçim kurulu, mahalle/köy ve sandık aralığı kriterlerine göre görüntülenebilecek ve aynı formatta saklanabilecek.

YSK portalına aktarılan imzalı tutanaklar, seçim çevresi, ilçe seçim kurulu, mahalle/köy ve sandık aralığı kriterlerine göre görüntülenebilecek ve "png" formatında saklanabilecek.

SSPS Web Sitesi kullanıcısı, görüntülenen sandık sonuçlarına ve geçici sandık sonuçlarına itiraz sonucunda oluşan değişiklikleri de "excel" ya da "CSV" formatında bilgisayarına kaydedebilecek.

SSPS Web Servisi kullanıcısı, sandık sonuçlarını "XML" formatında bilgisayarına aktarabilecek.

Sandık sonuçlarının siyasi parti ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili bilgisayar sistemine kaydedilmesinden sonra sonuçlara ilişkin veriler üzerinde gizlilik ve güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik yasal sorumluluk siyasi partiye ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekiline ait olacak.

SSPS Web Sitesi veya Web Servisi hizmetinden yararlanacak siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili ile test çalışmaları yapılacak, ayrıca "SSPS Kullanıcı El Kitabı" ile "SSPS Web sitesi/Web Servisi Kullanıcı El Kitabı" da manyetik veya elektronik ortamda verilecek. (AA)

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—   Yüksek Seçim Kurulunun 15/05/2018 Tarihli ve 483 Sayılı Kararı ve Eki SEÇSİS-SSPS Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge