Merhabalar
 
Hukukun Üstünlüğüne inanmış bir Millet olarak bir kez daha Adli Yıl açılışını hep birlikte karşılamış bulunmaktayız.
 
İçinde bulunduğumuz an itibariyle Dünyadaki sorunların  temelinde Hukuksuzluk olduğunu ifade etmek isterim. Bir tarafta siyasi emeller uğruna masum insanların katledilerek tıpkı “Fillerin tepişmesinden, Karıncalar ezilir” misali milyonlarca insan eza, cefa çekmesi neticesinde vahşice öldürülmeleri Hukuksuzluğun ve Hukukun ayaklar altına alındığı bir Dünyanın hali ancak bu şekilde anlatılabilir.
 
Hukuk Fakültelerinde ders olarak okutulan Devletler Hukukunun teoriden başka bir işe yaramadığı, hayata geçmesinin Siyasete bağlı olduğu, haliyle Siyasete bağlı bir Hukukun ise Devletler Hukuk olarak adlandırılamayacağın belirtmek isterim.
 
Ülkemizin yanıbaşında cereyan eden ateş çemberine Dünyanın genel bakışını ifade ettikten sonra ;
 
Yargı – Yargılama gücü temelde Sav-Savunma-Hüküm üçlü Sac ayağı üzerine kurulu ise de gerçekte bunun dörtlü olduğu kabul edilmelidir. Yani Sav-Savunma-Hüküm-İcra ve İnfaz Dörtlüsüdür. Sav’a karşı değerli Savunma makamının kutsiyeti, Hüküm ile İcra-İnfaz ile ete kemiğe bürünür. Zira verilen karar hayatta karşılığını bulmamış, yerine getirilememiş olması halinde kendi başına kararın doğru olması toplumda yeterli kabul edilmez. Bu nedenle yargı gücünün bir diğer ayağı da Yargı Çalışanlarıdır.  Bu mesajımızdan sonra Üç ayaklı bir yapıya oturtulan değil, Dört ayaklı bir yapıya otutturulan Yargı erki olmalıdır.
 
Adalet hizmetleri sadece yargılama faaliyetlerinden ibaret değildir. Devletin başlıca ödevi insan haklarının tüm toplumsal yaşamda egemen olmasını sağlamaktır. Bu kapsamda adalet hizmetlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi devletin ödevidir.
 
Dünden bugüne Yargı çağın gerekliliklerine uyarak gerek Sistematik olarak gerekse Teknolojik olarak büyük bir değişim içerisindedir. Bu değişim Yargının temelde bir takım sorunları ortadan kaldırdığı gibi sistematik anlamda birçok tartışmayı, Teknolojik anlamda ise kuvvetli bir alkışı meydana getirmiştir.
 
Yargı Çalışanları; Mensubu olduğu Yargı Camiası ile Hizmetkarı olduğu Vatandaşlar arasında uyumlu ve güçlü ilişkiler geliştiren, takım ruhuna sahip nitelikli insan kaynağından  oluşan,  geleceğini kuruyup, kollayan ve geleceğe taşıyan, Etkinliğini, Dinamizmini, Kurumsal Verimliliği Ülkemize ve Milletimize kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artıran, İnsanlara saygılı, görevini tarafsız ve dürüst bir şekilde yapan, Adalet, Hakkaniyet, Eşitlik, Doğruluk, Dürüstlük, Tutarlılık ve gerektiği hallerde Şeffaflığa gerektiği hallerde Mahremiyette inanarak yapan ve uygulayan, temsil ettiği görev sorumluluğunun bilincinde, Hak ve Adalet için yüksek kalite standartlarında hizmet sunmayı amaçlamış, zamanında ve doğru karar alan ve uygulayan, temsil ettiği Sivil Toplum Kuruluşu olan Yargı Çalışanları Derneği (YARDER) ile birlikte Hak ve Adalet için Adalet hizmetlerine ivme kazandıracak projeler geliştirerek, uygulayan, bunun için ilk başta Adalet Bakanlığımız ve herkes ile ittifak halinde olan, yönetimde katılımcılığı esas alan, Yargı Çalışanı kimliği ile mensubu olmaktan gurur duyulan, tüm bunları içselleştirerek Yargının leke kaldırmaz kutsiyetini ve kurumsallığını gündelik hayatta taşıma sorumluğunu bilen kişi/kişilerin temsil ettiği Yargının yegane neferleridir.
 
HSYK’nın ayrılması ile birlikte Adalet Bakanlığı üzerindeki Yargı Mensuplarına dair iş yükü ortadan kalkarak, artık Yargı Çalışanlarına dair daha kapsamlı çalışmaların yapıldığını hep birlikte müşahade ediyoruz. Ancak bu çalışmalar Muasır Medeniyeti hedeflemiş bir Millet ve Yargı olarak yetersiz olduğunu ayrıca belirtmek istiyoruz. Adalet Bakanlığı içerisinde Yönetim kademesinde (Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Daire Başkanı gibi) Yargı Çalışanı bulunmaması temsilde adaletin sağlanamadığının aşikar göstergesidir. Yargı Mensupluğu Kürsü’ye dair Meslek olduğu için kürsü dışındaki Yargı Mensuplarının mutlaka idari görevlerden arındırılarak, Yargı Çalışanlarının getirilmesi mesleki idealizm ile birlikte toplumdaki sistematik tartışmaları ortadan kaldıracaktır.
Bunun için ise Yargı Çalışanların açısından son derece elzemiyet kesbeden bu durum tarafsızlığın ve bağımsızlığın fiili ve hukuki anlamda sağlanması, mesleki hak ve menfeatlerinin daha da geliştirilerek bilinen ve her platforma belirtilen temel sorunların ( Ücret Adaletsizliği, Maaş yetersizliği, Mesleki konum gibi) Yargının onuruna yakışan yukarıda belirttiğimiz bir Yargı Çalışanı profili ortaya koymak için Yargı Hizmetleri Sınıfının ihdası ile hayata geçirilmelidir.
 
2010 Yılını Milat kabul edersek Yargı Çalışanları adına bugüne kadar birçok çalışma yapılmış, kazanımlar elde edilmiştir. Yargı Çalışanlarına yapılan her türlü katkıdan dolayı takdir ve teşekkürlerimizi her platformda dile getirdiğimiz gibi şimdide açık yüreklilikle ifade ediyoruz. Ancak çözümü gereken ve halen mübayenetliği koruyan (Mesai, Nöbet gibi) konularda, arzulanan irade ne yazık ki dolaylı veya direkt ortaya konulamamıştır.
 
Yargı Çalışanlarının sorunların çalışma arzusunu körelttiği ve biran önce çözüme kavuşturulması gerektiği malumdur. Ancak Yargının her kademedeki personeli olağanüstü gayretini sürdürmektedir, sürdürecektir. Çünkü yaptığı işin önemini, toplumdaki yansımasını çok iyi bilmektedir.
 
Ulusal Yargı Ağı Projesi ile birlikte teknolojik açıdan Yargı Hizmetleri Muassıreti yakalamış bulunmakla birlikte Milli yazılımımız Dünya çapında birçok ödül alarak Yargı alanında da Ülkemiz, Dünya sahnesinde boy göstermiş, başarılarına bir yenisini eklemenin haklı gururunu bir kez daha yaşamış ve bizlere de yaşatmıştır. Bu nedenle Bilgi İşlem Daire Başkanlığımıza, tahtında Adalet Bakanlığımıza ve tüm Birimlerine şükranlarımızı Marifetin iltifata tabi olduğunu hatırlatarak dile getiriyoruz. Gelişen ve değişen teknodünyada her geçen saniye yenilenmeye mecburdur. Haliyle UYAP’ta kullanıcıları tarafından ortaya çıkan güncel sorunların en iyi hedeflenilmiş olmakla hep birlikte çözerek uygulayıcılar tarafından geç kalmış bir Adaletin değil, hızla karar verilmiş ve uygulanmış bir Adalet olgusunu inşallah en kısa zamanda erişeceğimize inanıyoruz.
 
2013 – 2014 Adli Yılının sadece Yargı Camiasını değil herkesi ilgilendirdiği belirterek Yargı Mensup, Yargı Çalışan, Yargı Bileşenleri ile birlikte Ülkemiz ve Milletimiz için Hayırlara vesile olmasını,
 
Geçmişteki Adli Yıl açılış mesajlarımızda olduğu gibi Yargı Camiası için ışık tutacak, gücünü Yargı Çalışanlarından alan Adalet Bakanlığımız ve Yargı Kurumlarımız ile geleceği birlikte imar ederek,  mesajlarımızın hayatta karşılığını bulmasının vereceği aşkı ve şevki hep birlikte yaşamak dileğiyle,
Saygılarımızla…
 
İbrahim BAŞYURT
Yargı Çalışanları Derneği Genel Başkanı
( Y   A    R    D   E    R )

(Bu makale, sayın İbrahim BAŞYURT tarafından www.hukukihaber.net sitesinde yayınlanması için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısının tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısının bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder.)