Bilindiği gibi, kira geliri elde edenler bu kira gelirlerini 2023 yılı için 21.000 TL’yi geçmesi halinde 2024 Mart ayı içerisinde bu kira gelirlerini beyan etmek  zorundadırlar. Aşağıdaki kimseler kira gelirleri açısından beyanname vermek zorunda değildir. 

1) Elde edilmeyen  kira gelirleri için GMSİ beyannamesi  verilmez.

2) Elde edilmeyen işyeri veya konut kira gelirleri açısında da beyanname verilmeyecektir.

3) 21.000 TL ve altında kalan konut kira gelirleri için kira GMSİ beyannamesi  verilmez.

4) Tevkifata ve istisnaya konu olmayan GMSİ gelirlerinde  2023 yılı için 8.400 TL’yi aşmayan gelirin elde edilmesi halinde kira GMSİ beyannamesi verilmeyecektir. Örneğin, bir işyerinde basit usulde  vergilendirilen kiracı tarafından mal sahibine ödenen kira gelirleri. Bir konuta karı ve kocanın ortak sahip olmaları halinde istisna tutarı olan 21.000 TL her birey için ayrı ayrı dikkate alınır.

5) Konutların maliki tarafından eş ve çocukları  veya anne ve babasının ikametgahına tahsis edilmesi halinde ise yine kira GMSİ beyannamesi verilmesi söz konusu değildir.  (Bkz. GVK md.73)

6) İşyeri kira geliri elde edenler açısından  2023 yılında elde edilen kira gelirlerinin  8.400 TL’nin altında kalması halinde  mülk sahibi tarafından yıllık GMSİ beyannamesi  verilmez. 

7) Para faizsiz işyeri veya konut kirasız yöntemine göre  başkalarının kullanımına terk edilen işyeri veya konutlarda emsal bedel üzerinden kira beyanı zorunludur.

8) Kiracılar tarafından işyerinin  bakımı  amacıyla  bedelsiz olarak kiracılara emanet edilen konut veya işyerleri için ise, kira geliri tahsil edilmeyeceği için bu gibi yerlerde de mülk sahipleri tarafından  kira geliri  beyanı yapılmayacaktır. Ancak, kiracı tarafından gayrimenkulün genişletilmesi veya ekonomik değerini sürekli bir şekilde arttırıcı mahiyette yapılan ilave katkılar nedeniyle kiracının bu konutu tahliye etmesi sırasında mülk sahibi açısından bu değerler “tahsilat” hükmündedir. 

9) Gelecek yıllara ait peşin olarak tahsil olunan kiralar ilgili  bulundukları yılların  tahsilatı sayılır. 

10)  Geçmiş yıllarla ilgili tahsil edilen kira gelirleri tahsil edildikleri yılın kira geliri olarak mal edilerek o yılı izleyen ertesi yılın mart ayında kira GMSİ beyannamesi verilir.

11)  Kira olarak  doğan bir alacağın bir başka şahsa temliki halinde  bu temlik  edilen  tutar mülk sahibi açısından  tahsilat sayılır. 

12) Kira gelirlerinin beyanı kağıt beyanname biçiminde vergi dairesine elden verilebilir (örnek form no:1954-j) veya elektronik olarak mali müşavir veya muhasebeciler tarafından vergi dairesine yollanır. Yaşlı insanlar ve 65 yaşını  dolduranlar açısından vergi dairesine bildirmek kaydıyla randevu sistemi ile  beyanname vergi dairesi tarafından  doldurulabilir. Bunun için vergi dairesinden bu konu önceden randevu alınması gerekir. (Bkz. www.gib.gov.tr)