T.C.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği

Konu     : 2024 Yılı Yıllık Ara Verme                                                                                                                                                                                                                                          09/07/2024

….…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

                 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

….……  BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

                            ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 55'inci maddesi uyarınca, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 31/05/2024 tarihli ve 770 sayılı kararı ile 2024 yılı yıllık ara verme döneminde bölge adliye mahkemelerinde nöbetçi kalmak üzere belirlenen bazı yer bölge adliye mahkemesi başkan, üye ve Cumhuriyet savcılarının değişiklik talepleri ile 2024 yılı adli yargı ana kararnamesi ile yapılan atamalar nedeniyle nöbetçi kalacak bölge adliye mahkemesi başkan, üye ve Cumhuriyet savcılarına ilişkin listenin gözden geçirilerek yeniden belirlenmesi hususu Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek, 

Ekli listede isimleri belirtilenlerin 2024 yılı yıllık ara verme döneminde nöbetçi bırakılmalarına 09/07/2024 tarih ve 908 sayı ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

Nöbetçi kalacak heyetlerde yer almayanların;

1) 20/07/2024 tarihi itibarıyla görevden ayrılışlarının sağlanması,

2) 20/07/2024 tarihi itibarıyla ilgililerin UYAP özlük bilgisi ekranlarına "Adli Tatil" satırının eklenerek ayrılış/başlayış müzekkeresi düzenlenmesi suretiyle girişlerin yapılması,

Hususlarında bilgi edinilmesini ve ilgililere tebliğini rica ederim.

Cem KARACA

Hâkim

Genel Sekreter Yardımcısı

Ek : Nöbetçi Kalacaklara İlişkin Liste (20 sayfa)