T.C.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği

Konu      : 2024 Yılı Yıllık Ara Verme                                                                                                                                                                                                                                                       09/07/2024

………. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 55'inci maddesi ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 61'inci maddesi uyarınca, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 31/05/2024 tarihli ve 771 sayılı kararı ile belirlenen 2024 yılı yıllık ara verme döneminde idarî yargıda nöbetçi kalacak heyetlere ilişkin bazı yer idarî yargı hâkimlerinin değişiklik talepleri ile 2024 yılı idarî yargı ana kararnamesi ile yapılan atamalar nedeniyle nöbetçi kalacak heyetlerin gözden geçirilerek yeniden belirlenmesi hususu Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek,

Ekli listede isimleri belirtilenlerin 2024 yılı yıllık ara verme döneminde nöbetçi bırakılmalarına 09/07/2024 tarih ve 909 sayı ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

Nöbetçi kalacak heyetlerde yer almayanların;

1) 20/07/2024 tarihi itibarıyla görevden ayrılışlarının sağlanması,

2) 20/07/2024 tarihi itibarıyla ilgililerin UYAP özlük bilgisi ekranlarına "Adli Tatil" satırının eklenerek ayrılış/başlayış müzekkeresi düzenlenmesi suretiyle girişlerin yapılması,

Hususlarında bilgi edinilmesini ve ilgililere tebliğini rica ederim.

Cem KARACA

Hâkim

Genel Sekreter Yardımcısı

Ek : Nöbetçi Kalacaklara İlişkin Liste (18 sayfa)