Tören, Baro Başkanı Av. Hande Keskin, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çok Sayıda Avukatın Katılımıyla Gerçekleşti.

Çelenk Sunumu, Saygı ve Duruşu ve İstiklal Marşının Okunmasının Ardından, Baro Başkanı Av. Hande Keskin’in Konuşmasıyla Tören Sona Erdi.

Çanakkale Barosu Başkanı Av. Hande Keskin’in 5 Nisan Avukatlar Günü Konuşması;

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Basın Mensuplarımız ve Çok Kıymetli Kamuoyu,

Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü İçin Sarf Edeceğim Her Bir Sözcük, 81 İl Baromuz VE Çatı Örgütümüz Türkiye Barolar Birliğinin Ortak Sözleridir. 

Bugün Avukatlar Günümüzde,  Amacımız; Ülkemizde Yaşanan Deprem Felaketi Sebebiyle Bir Kez Daha Birlik Olup, Ortak Sözlerimizle, Sizlere Birlik ve Birliktelik İçinde Seslenmektir.

Bugüne Kadar Hukuk Fakültesi Sorunlarından, Yaşadığımız Meslek Enflasyonun Tüm Sonuçlarına, Genç Meslektaş Sorunlarımızdan, Avukatlarımızın Emeklilik Şartlarının Zorluğuna, Stajyer Meslektaşlarımızdan, Kamu Avukatlarımızın Haklarına Kadar Mesleki Sorunlarımızı Aktarmadığımız Yer ve Zaman Olmadı.

Ancak Bu Avukatlar Günümüzde

Sözlerimize Bu Kez Şöyle Başlamak İstiyoruz;

Umutla, Dirayetle, El Birliğiyle, Ve yeniden!

5 Nisan Avukatlar Günü’nde, deprem felaketinde kaybettiğimiz on binlerce yurttaşımızın ve 121 meslektaşımızın acısını bir kez daha yüreklerimizde En Derin Şekilde Hissediyoruz.

Hayatlarını ve yakınlarını kaybeden; evleri, ofisleri yıkılan meslektaşlarımızı bir an bile unutmadan; enkaz altından çıkarılan avukatlık cübbelerini yeniden giyebilecekleri, adalet mücadelesini kaldığı yerden sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanabilmesi için bizler canla başla çalışmaya devam ediyoruz.

Mesleğimizin, geçtiğimiz yıl “Avukatlar Günü’nü kutla(ya)mıyoruz” dememize sebep olan sorunların çözümü için somut bir tek adım atılmamışken,

Mevcut sorunlarımızın üzerine deprem felaketinin yarattığı çok ağır ve yeni sorunlar eklenmiş durumdadır.

Yaşanan afet sonrası depremden ağır şekilde etkilenen illerimizde avukatlık faaliyetini fiilen sürdürmek şimdi çok daha zor bir hale gelmiştir.

Deprem bölgesindeki Barolarımıza kayıtlı 17.964 avukat ve 3.762 stajyer avukat meslektaşımız, depremin sonuçlarından doğrudan etkilenmiş; 10 bine yakın meslektaşımızın ev ve/veya ofislerinde ağır hasar meydana gelmiştir.

Bu koşullar altında, başta deprem bölgesi olmak üzere, yurttaşlarımızın adalete erişim haklarının güvencesi, dün olduğu gibi bugün de BİZ avukatlardır.

Güçlü bir savunma makamının, bağımsız yargının ve adil yargılanma hakkının teminatının avukatlar olduğunun bilinciyle;

Depremden etkilenen tüm meslektaşlarımızın, mesleğin onuruna uygun olarak mesleklerini tekrar icra edebilmeleri ve mesleğimizin bugüne kadar her mecrada dile getirdiğimiz köklü sorunlarımızın bir savunma reformu ile çözümü için TBB’nin ve tüm Baroların mücadelesi İLE birlikte ve tam bir kararlılık içinde devam edeceğini öncelikle tekrarlamak isteriz.

Ancak Mesleğimizin içerisine sokulduğu ağır sosyo-ekonomik koşulların, avukata dönük şiddet vakalarındaki artışın ve bu mesleği icra ederken önümüze çıkartılan her türlü engelin, özünde vatandaşın en temel hakkı olan savunma hakkına yönelik olduğunu da bir kez daha altını çizerek hatırlatmak isteriz. 

Savunma makamı, tüm bu olumsuz koşullara rağmen, dün olduğu gibi bugün de yurttaşlarımızın yanında yer alarak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını koruma, yargılamanın adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlama görevlerini yerine getirmeye devam edecektir.

Onlarca kez yıkıma uğramış bu coğrafyada; derinlere kök salmış umudun, dirayetin ve dayanışma ruhunun, ulusumuza, her seferinde düştüğü yerden kalkma GÜCÜ verdiğinin bilinciyle; acılarımızı unutarak değil, kaybettiklerimizin hatıralarından güç alarak; her bir meslektaşımızın avukatlık mesleğini layıkıyla, gururla icra edebilmelerini sağlayana kadar kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Bu vesileyle

Her Bir Dayanışma, Sevgi ve Kararlı Eylemlerimizle,

Güven Duygusunu ve Adalet İnancını umutla yeniden VE yeniden büyütecek tüm meslektaşlarımızın Avukatlar gününü kutluyor VE meslektaşlarımızla, mesleğimizle gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

İyi ki Avukatlar,

Avukatlık mesleğimiz VE

Barolarımız Var, İyi Ki!

81 İl Baromuzun Ortak Sözlerine Kulak Verdiğiniz İçin Sizlere çok Teşekkür Ediyorum.

En derin sevgim ve saygımla

Av. Hande Keskin

Çanakkale Barosu Başkanı