Sempozyumun açış konuşmalarını TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Emek Komisyonu Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Bayram ve Komisyon Sözcüsü Av. Ali Çetin Aygün yaptı.

Birlik Başkanı Sağkan konuşmasında, arabuluculuğun tam anlamıyla hakkaniyeti tesis eden bir sistem haline getirilmesi için olumlu yanları kadar olumsuz yanlarının da tartışılması gerektiğine vurgu yaptı.

Ardından da önerilerini sıraladı: “Uzun yıllardır TBB’nin önerisidir; arabuluculukta dezavantajlı olan tarafların, özellikle işçi gibi sermayeye karşı dezavantajlı durumda bulunan tarafların, taraf vekilliği anlamında zorunlu bir taraf vekilliği sisteminin hayata geçirilmesinin, bu anlamda yaşanan, yaşandığı iddia edilen hak kayıplarının önüne geçilmesinde çok önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Arabuluculuğun bugün belirli oranda ve kısa sürede ulaştığı anlaşma oranı yönünden başarının, sistemin hukuk fakültesi mezunlarına hasredilmesinden kaynaklandığına inanıyoruz ve bunu aslında somut olarak da görüyoruz. Hukuk uyuşmazlıkları dışında kalan, özellikle ceza uzlaştırma müessesesinde yaşanan kaosun ise tam da uzlaştırmacılık müessesesinin hukukçulara hasredilmemesinden kaynaklandığını somut vakalarda maalesef ki görüyoruz. Bu yüzden temennimiz insan hakları eylem planında bahsedildiği üzere uzlaştırmacılık müessesesinin de en kısa zamanda yasal düzenlemeyle hukuk fakültesi mezunlarına hasredilmesidir.”

Emek Komisyon Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Bayram da konuşmasında, arabuluculuk konusunda avukatlardan gelen bazı eleştirilere değindi. Bayram: “Hiç kuşku yok ki, en önemli ve ciddiye alınması gereken eleştiri, arabuluculuğun tabiatında olan yalnızca hak odaklı değil aynı zamanda menfaat odaklı çözüm yöntemi, uyuşmazlıkta pazarlık gücü yüksek olan lehine büyük bir avantaj yaratmaktadır. Yine, arabuluculuğun tabiatında olan esneklik, her zaman bir olumluluk olarak görülmemelidir. Esneklik aynı zamanda hukuki öngörülebilirliğin olmaması anlamına da gelir.”

Sempozyumda açış konuşmalarının ardından Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Doç. Dr. Seracettin Göktaş’ın başkanlığını yaptığı 1. Oturumda Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Çağdaş Özer, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Dr. İlkay Tüysüzoğlu, TBB Emek Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Av. Hasan Erdem ve Prof. Dr. Gaye Burcu Yıldız “Yargı Kararları Işığında Arabuluculuk Uygulamaları” başlığında, TBB Arabuluculuk ve Uzlaşma Komisyonu Sözcüsü Av. Arb. Ayşe Çakıcı başkanlığında düzenlenen 2. Oturumda ise TBB Emek Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Av. İsmail İşel, Prof. Dr. Ali Güzel, Av. Arb. Dilek Yumrutaş, Av. Taliphan Kıymaz, Av. Kürşat Kaya ve Av. Dr. Murat Özveri “Arabuluculuğun Uygulamada Emeğe Etkileri” başlığında sunumlarını gerçekleştirdiler.