Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi iki gün önce doldu. Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için dün Yargıtay'da sandık kuruldu ve saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

- Yargıtay 1. tur sonuçları

Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimin ikinci turunda oy dağılımı şu şekilde oldu:

Mehmet Akarca 88

Ömer Kerkez 71

Muhsin Şentürk 70

Adem Albayrak 50

Ayhan Tuncal

- Yargıtay 2. tur sonuçları

Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimin ikinci turunda ise oylar şu şekilde oldu:

Ömer Kerkez 94

Mehmet Akarca 82

Muhsin Şentürk 74

Adem Albayrak 46

Ayhan Tuncal 36

- Yargıtay 3. tur sonuçları

Seçimin üçüncü turunda ise oy dağılımı şu şekilde oldu:

Mehmet Akarca 110,

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 96

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96

Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 22

12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 10

- Yargıtay 4. tur sonuçları

Seçimin dördüncü turunda, üçüncü turda en yüksek oyu alan adaylar Akarca, Kerkez ve Şentürk yarıştı. Oy dağılımı şu şekilde oldu:

Ömer Kerkez 125

Muhsin Şentürk ise 105

Yargıtay Başkanı Akarca 96

- Yargıtay 5. tur sonuçları

Seçimin beşinci turunda ise oy dağılımı şu şekilde oldu

Ömer Kerkez 127

Mehmet Akarca 105

Muhsin Şentürk 96 oy

Bu turda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçim yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

2797 sayılı Yargıtay Kanununun 31. maddesine göre seçimler şu şekilde yürütülmektedir.

Başkanların seçimi:
Madde 31 - Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ile daire başkanlarını kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçer.

İlk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılır. Dördüncü oylamaya katılacak olan adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılırlar. Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanır.

Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması şarttır.

Seçimin ilk 3 turunda hiçbir aday 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan 175 oyu alamadı. Bugün ise 4'üncü tur oylaması yapıldı. 337 üyenin katılımıyla gerçekleşen oylamada, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 96, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 125, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Ayrıca 4 oy boş kullanıldı ve 7 oy geçersiz sayıldı. 4'üncü tur oylamasından da sonuç çıkmayınca 5'inci tur oylamasına geçildi. Bu turda da salt çoğunluk sağlanamazsa yeniden adaylık başvurusu alınacak ve seçim tekrarlanacak.

ADAYLIK BAŞVURUSU ALINIP SEÇİM TEKRARLANACAK

Yargıtay Başkanlığı seçimin 5'inci turu tamamlandı. 337 üyenin katılımıyla gerçekleşen oylamada, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 105, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 127, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96 oy aldı. Ayrıca 2 oy boş kullanıldı ve 7 oy geçersiz sayıldı. Bu turda da salt çoğunluk sağlanmadığı için yarın yeniden adaylık başvurusu alınacak ve seçim tekrarlanacak.