Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Osman Kavala ile ilgili  10 Aralık 2019’da verdiği ve Kavala’nın özgürlüğüne kavuşmasını talep ettiği kararının uygulanmamasının AiHS 46 madde ihlali olup olmadığı ile ilgili kararını 11 Temmuz Pazartesi günü Türkiye saati ile saat 11.00’de açıklayacak.

AİHM’in 17 hakimden oluşan Büyük Dairesinin vereceği bu karar, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 10 Aralık 2019 kararının uygulanmamasını takiben ihlal prosedürü başlatarak davayı AiHM’e göndermesi sebebi ile verilecek.