Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin üst düzey hâkim temsilcilerinin katıldığı toplantının gündemini, “Hâkimlerin İfade Özgürlüğü” başlıklı 25 No’lu Görüş taslağının değerlendirilmesi oluşturdu.

Toplantıda, üye ülke temsilcilerinin yorum, öneri ve değerlendirmeleri dikkate alınarak hazırlanan 25 No’lu Görüş taslağı incelenerek kabul edildi. Toplantı öncesinde ve yine toplantı esnasında, söz konusu metine Hâkimler ve Savcılar Kurulu temsilcileri tarafından katkıda bulunuldu.

Ayrıca, Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi’nce 2023 yılı için hazırlanacak 26 No’lu Görüşe ilişkin fikir teatisi yapıldı ve görüş konusunun “Yargı alanındaki teknolojik gelişmeler ve teknolojinin kullanımı” olması kararlaştırıldı.