Peşinen belirtelim , hiç bir şey olmaz. Bu ülkede Rekabet Kurumu var olduğu sürece, serbest piyasa düzeni devam ettiği sürece, avukatlar kendileri için oluşturulmuş asgari tarifenin altında iş alabilir, hatta ücretsiz de iş yapabilir.

Bu konuya ilişkin  tartışma pek çok ülkede yapılmış; ister meslek birliğinin kuruluş kanunu gibi bir yasal dayanağı olsun isterse yasaya dayanmadan yapılmış olsun, uyulması zorunlu ücret tarifelerinin hem rekabete hem de kamu yararına aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bazı ülkelerde, örneğin Almanya’da, asgari fiyat belirlemeleriyle aynı amaca hizmet etmediğinden dolayı azami fiyatın belirlenmesine izin verilmektedir. Amerika’da ise azami fiyat belirlemek bile rekabete aykırı sayılabilmektedir.

Ülkemizde bu konu ilk kez 2003 yılında Rekabet Kurumu'na yapılan başvuru ile gündeme geldi. (Rekabet Kurumu, Dosya Sayısı     : 2003-4-145 Karar Sayısı: 03-73/876 (a)-374  Karar Tarihi: 13.11.2003).

Rekabet Kurumu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Türkiye Barolar Birliği'ne asgari ücret tarifesi belirleme yetkisinin verilmiş olmasını rekabeti kısıtlayıcı bulmuş ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un 4. maddesine aykırı hükümlerine ilişkin olarak, aynı Kanun'un 30 (f) maddesi çerçevesinde, olası Kanun değişikliği halinde gözönünde bulundurulmak üzere girişimlerde bulunulmasına karar vermiştir. (Sözkonusu 30 (f) maddesi Rekabet Kurumu'nun Rekabet politikası ile ilgili olarak alınacak kararlar ve ilgili mevzuat hakkında görüş bildirmek yetkisini düzenlemektedir.).
Anayasamızın 167nci maddesinde "Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemlerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiilli veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler" ifadesi yer aldığına göre, Rekabet Kurumu'nun vermiş olduğu karar elbette serbest piyasa düzenini geliştirici bir tedbir olarak görülmektedir.

Bu konuda yakın tarihli bir başka karar da aynı yöndedir. (REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-22 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-28/309-90 Karar Tarihi : 07.07.2015). Sözkonusu önaraştırma kararında, Bazı il baroları tarafından yayımlanan tavsiye niteliğindeki avukatlık asgari ücret tarifelerinin 4054 sayılı Kanun’a aykırılık taşıyıp taşımadığının tespiti talep edilmiştir. Aralarında İstanbul ve Ankara Barolarının da bulunduğu 21 Baro  tarafından yayımlanan “Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Asgari Ücret Tarifeleri”nin (TAAÜT) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a (4054 sayılı Kanun) aykırılık taşıyıp taşımadığının tespiti talep edilmiş, Rekabet Kurumu da 2015-1-22 dosya sayılı önaraştırma kararı ile; ilgili tarifelerin tavsiye maksadını aşması, tarifelere uyulup uyulmadığının takip edilmesi, tarifelere uymayanlara yaptırımda bulunulması vb. uygulamalardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır.

Bu sebeple, Türkiye'de de Barolar Birliği'nin veya bağlı bulunduğumuz baroların tavsiye niteliğindeki fiyat çizelgesini sadece "adı üstünde TAVSİYE" olarak dikkate almamız yeterlidir. Bu konuda hiçbir BARO avukat aleyhine işlem yapamaz. Yaparsa, şikayet mercii bellidir. Şikayetinizi yazın, Rekabet Kurumu, Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:9 Bilkent Çankaya 06800 / ANKARA'ya gönderin. Hayırlı işler. (Bu köşe yazısı, sayın Av. Ebru Ekşioğlu tarafından www.hukukihaber.net sitesinde yayınlanması için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısının tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısının bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder.)