Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre;

Anonim şirketler için en az esas sermaye miktarı 250.000 TL,

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerde en az başlangıç sermayesi tutarı 500.000 TL,

Limited şirketler için en az esas sermaye tutarı 50.000 TL oldu.

Buna göre, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca anonim şirketler için 50 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı 250 bin liraya, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100 bin lira olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı 500 bin liraya yükseltildi. Limited şirketler için 10 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı ise 50 bin liraya çıkarıldı.

AVUKATLA ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU

Avukatlık Kanunu m.35/3: Esas sermayesi TTK m.272’de düzenlenenin 5 katı olan şirketler avukatla çalışmak zorunda. Bu sebeple zorunlu olarak avukatla çalışması gereken anonim şirket esas sermayesi 250.000 TL’den 1.250.000 TL’ye yükseltilmiş oldu. 

Karar, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

DÜZELTME İLANI

25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 24/11/2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilerek düzeltilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.”