TBB'den yapılan açıklama şöyle;

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 yılı asgari ücret ara zammını belirlemek için yürüttüğü çalışmaların ardından, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti; yüzde 34 oranında artış ile 11 bin 402 TL olarak açıklamasıyla birlikte, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin (AAÜT) yasal takvimden önce yeniden değerlendirilmesi önem kazanmıştır.

Bilindiği üzere her yılın sonunda belirlenen asgari ücrete, 2022 yılı başında yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle ek zam yapılması gerekmiş, yılbaşında 4 bin 253 TL olan rakam; 1 Temmuz 2022’den itibaren 5 bin 500 TL’ye yükseltilmiştir.

2022 Haziran ayında genel asgari ücrete ek zam yapılacağı haberleri üzerine, TBB Yönetim Kurulu 05.06.2022-1257 sayılı kararıyla AAÜT’de artış yapmış (TBB Yönetim Kurulu Kararı) ve yayımlanması için 13.06.2022 tarihinde resmî yazıyla Adalet Bakanlığına göndermiştir. (Adalet Bakanlığına gönderilen yazı)

Adalet Bakanlığı 08.07.2022 tarihli cevabi yazısında, Avukatlık Kanunu’nun tarifenin belirlenmesine ilişkin 168. maddesinden bahisle, TBB’nin hazırlayacağı AAÜT’yi Adalet Bakanlığına “yılda bir kez” ve Eylül ayında barolardan görüş alarak Ekim ayı sonuna kadar gönderebileceğinin altını çizmiştir. (Adalet Bakanlığının cevabı yazısı)

Bununla birlikte, Adalet Bakanlığıyla yapılan müteakip görüşmelerde, Avukatlık Kanunu'ndaki takvim düzenlemesine uygun olarak, Tarife'nin hazırlanarak yürürlüğe girme tarihinin öne çekilebileceği değerlendirilmiş ve karşılıklı mutabakata varılarak tarife hazırlığı yapılmış, 2 Eylül 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Adalet Bakanlığıyla uzlaşı içerisinde hazırlanan Tarife'de, yılık enflasyon yüzde 85,51 düzeyindeyken maktu ücretlere ilişkin olarak çeşitli kalemlerde farklı oranlar olmak üzere ortalama yüzde 110 oranında artış yapılmıştır. Tarife’nin nisbi ücretleri düzenleyen Üçüncü Kısmına yeni bir basamak eklenmiştir. Bu kapsamda yeni eklenen 100.000 TL limitli ve yüzde 16 oranlı ilk basamağın yanında eskiden 40.000 TL olan yüzde 15 oranlı basamak da 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Takip eden basamaklarda da benzer şekilde hem miktarlarda hem de oranlarda artış sağlanmıştır. Böylelikle açılan davaların büyük bir kısmını oluşturan ilk dört basamakta yer alan kalemlerde önemli miktarda artış gerçekleştirilmiştir.

Girişte belirttiğimiz üzere 2023 yılı başında yüzde 54,5 zamla 8 bin 506 TL’ye yükselen genel asgari ücrete bu yıl da 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 34 oranında bir ara zam yapılacağı açıklanmıştır.

TBB Yönetim Kurulu, 07.07.2023 tarihinde, Baro Başkanları ile birlikte Adalet Bakanlığına bir ziyaret gerçekleştirecektir. Mesleğin farklı sorunlarının görüşüleceği toplantıda mevcut ekonomik koşullar dikkate alınarak, AAÜT’ye hakkaniyete uygun bir ara zam yapılması yahut refah payı da düşünülerek hazırlanacak 2024 tarifesinin bir önceki yıl uygulaması doğrultusunda erken yürürlüğe girmesi talebimiz yeniden gündeme getirilecek, gerekli adımlar atılacak ve meslektaşlarımız bilgilendirilecektir."