Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin 25 Nisan 2022'de verdiği karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Bu incelemede, yargılama aşamasındaki usul işlemlerinin kanuna uygun yapıldığı ve dosyadaki tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiği belirtildi. Aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz şekilde sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı belirtilerek, sanık Mehmet Osman Kavala'nın hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, 14 Mayıs'taki 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Şerafettin Can Atalay'ın hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım suçlarından mahkumiyetlerine dair hükümlere yönelik temyiz istemlerinin incelendiği belirtildi.

KAVALA VE ATALAY'IN CEZASI ONANDI

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi tarafından tamamlanan incelemede, Şerafettin Can Atalay'ın bir plan ve organizasyon dahilinde gerçekleştirilen Gezi Parkı olaylarının başlaması ve tüm ülke sathına yayılarak derinleştirilmesi kapsamında eylemlerinin bulunduğu belirtilerek, "Gezi Parkı eylemleri sürecinde yaptıkları provokatif paylaşımlar ve eylem çağrıları ile eylemcileri tahrik ederek şiddet olaylarının tırmanmasına neden olan Taksim Dayanışması'nı yönlendirdikleri, Gezi Parkı eylemlerinin gerçekleştirilmesindeki organizasyonda baş aktör olan ve bu eylemleri finanse eden diğer sanık Mehmet Osman Kavala ile de irtibatlı olarak birlikte hareket ettikleri anlaşılmakla, bu şekilde vuku bulan eylemleri, TCK'nın 312/1. ve 37/1. kapsamında hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunu oluşturduğu halde, delillerin takdir ve değerlendirilmesinde düşülen yanılgı sonucu hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesi, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır" denildi.

Söz konusu eylemlerin kanunda öngörülen suç tipine uyduğu belirtilerek, "Yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla, sanıklar müdafilerinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmediğinden, CMK’nın 302/1. maddesi gereğince temyiz itirazlarının esastan reddiyle hükümlerin onanmasına karar verildi" denildi.  

Öte yandan Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen 18'er yıl hapis cezaları ise bozuldu.