Sempozyumun açış konuşmalarını TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ile UNICEF Türkiye Çocuk Koruma Bölüm Şefi Yuka Osawa yaptı.

Sağkan konuşmasında şunları söyledi:

“Din, dil, ırk, etnik köken, mezhep ayrımı yapılmaksızın belki de her birimizin üstüne titrediği en önemli konu, elbette ki çocuklardır. Bakıma ve korunmaya muhtaç, masum çocuklara gelen en ufak bir zarar dahi bizlerin ortak acısı haline gelmektedir.

Öyle ki hiç tanımadığımız binlerce çocuğun dünyanın bir yerinde öldürülüyor olduğunu bilmek bizleri derinden yaralamakla kalmamakta, bu zulmün önlenmesi yönünde hissettiğimiz sorumluluk duygusuyla adımlar atmaya teşvik etmektedir.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabulünün 34. yıldönümüne girdiğimiz bugün, çocuklar tüm dünyada başta yaşam hakkı olmak üzere istismar gibi hak ihlallerine maruz kalmaya devam etmektedir. Bugün Gazze’de altı bine yakın çocuğun, İsrail’in saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiği kayıt altına alınmıştır. Her ne sebeple olursa olsun sivillere, özellikle de çocuklara zarar verilmesi uluslararası savaş hukuku bakımından da açıkça suç olarak tanımlanmıştır.

İnsancıl hukukun ve savaş hukukunun tüm kurallarını yok sayarak devam ettirdiği ve Filistin’de çocukların katledildiği saldırılar karşısında Türkiye Barolar Birliği olarak üstlendiğimiz sorumluluk neticesinde, bu insanlık suçunun sorumluları hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurmuş olduğumuzu ve süreci yakından takip ettiğimizi burada bir kez daha sizlerle paylaşmak isterim.

Çocuklara yönelik olarak gerçek dünyada yaşanan ihmal ve istismar vakalarıyla mücadele etmeye devam ederken diğer yandan teknolojinin geldiği noktada, çocukları sanal dünyada ihmal ve istismara açık hale getirebilecek bir çağa girmiş bulunmaktayız.

Son yıllarda çocukların da bilgisayar ve internet ortamına dahil olmaları, elektronik medya cihazlarının giderek genişleyen çeşitliliği ile artmıştır. Sanal dünya; hızlı, kolay, ucuz ve ulaşılabilir olması nedeniyle çocuklar tarafından talep edilmekte, ancak bu durum onların istismarını da kolaylaştırmaktadır.

Gerek basına, gerekse yargı mercilerine yansıdıkça haberdar olduğumuz vakıalar, çocuklarımızın bugün dijital ortamlarda hangi tehlikelerle karşı karşıya kalabileceklerini gözler önüne sermektedir.

İnternet ortamındaki kullanıcı sayısı ve bu ortamda geçirilen sürenin giderek artması, gerçek ve sanal dünya arasındaki ayrımı giderek ortadan kaldırmakta ve yaşam şeklimizdeki bu değişim farkında olmadığımız pek çok riski de beraberinde getirmektedir.

Çocukların İnternet kullanımı arttıkça İnternet’in sağladığı olanaklardan yararlanma oranlarıyla birlikte çevrim-içi risklere maruz kalma oranları da artmaktadır.

Bu nedenle idari alt yapının güçlendirilmesi, kurumlar arasında etkin koordinasyonu sağlayacak, çocuk haklarını önceleyecek politikalar geliştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi bir an önce sağlanmalıdır.

Çocukların bilgi ve eğlence kaynağı olarak İnternet’ten doğru biçimde faydalanmaları ve çevrim-içi risklerden korunmalarında sadece ailelere değil hepimize çok büyük sorumluluk düşmektedir. Bugün burada kıymetli panelistlerimiz tarafından gerçekleştirilecek olan sempozyumun, çocuklarımızın sanal dünyada karşı karşıya oldukları tehlikeler hakkında ciddi bir farkındalık uyandıracağına ve bu tehlikelerin önlenmesi hususunda yol gösterici olacağına inanıyorum.

Sözlerime son verirken, bu tip büyük çaplı projelerin, yoğun çaba ve gayretlerin ürünü olduğunu belirtmek istiyorum. Ancak kurumlar arası iş birliği, karşılıklı anlayış ve ortak kaygılar olmadığı takdirde ne kadar emek verilirse verilsin başarılı bir işin ortaya koyulması mümkün olmayacaktır. Bu bağlamda, bizlerle aynı kaygıları taşıyan Sayın Temsilcinin nezdinde UNICEF’in tüm kadrolarına Birliğimiz, meslektaşlarımız ve hak arayışı mücadelesindeki tüm katılımcılar adına teşekkür etmek isterim.

Unutmamak gerekir ki Çocuklar Bugünün Yarını, Yarının da Umududur.”

Açış konuşmalarının ardından iki gün süren sempozyumda, başkanlığını TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Melih Yardımcı’nın yaptığı ilk oturumda “Dijital Dünyada Çocuklara Yönelik Riskleri Anlamak”, başkanlığını TBB Çocuk Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Sözcüsü Av. Hatice Kaynak’ın yaptığı ikinci oturumda “Çocukların Sanal Dünyada Korunmasına Yönelik Düzenlemeler”, başkanlığını TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hicran Kandemir’in yaptığı 3. Oturumda “Sanal Dünyada Çocukları Güvende Tutmak”, başkanlıklarını TBB Çocuk Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu üyeleri Av. Ayşenur Demirkale ve Av. Meltem Anayaroğlu’nun yaptığı 4. Ve 5. Oturumlarda da “Türkiye’de Çocukların Sanal Dünyada Korunmasına Yönelik Düzenlemeler” ve “Sosyal Medya ve Dijital Yayın Platformlarında Çocukların Güvende Tutulması” konularında paneller düzenlendi.