Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28 Mart 2023 Tarihli ve 32146 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 18 Şubat 2023 tarihli kararı ile yapılan Yönetmelik değişikliği ile; artık deprem, sel gibi doğal afetlerden kaynaklı mücbir sebep hallerinde giriş keseneği, avukatın nakil olduğu Baro Yönetim Kurulu kararı ile alınmayabilecek.

---

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Deprem, sel gibi doğal afetlerden kaynaklı mücbir sebep hallerinde giriş keseneği, avukatın nakil olduğu Baro Yönetim Kurulu kararı ile alınmayabilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.