banner699

13 Haziran 2021

MÜNHAL NOTERLİKLER

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2020 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

S. NO NOTERLİK ADI 2020 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ
1 ADANA ONYEDİNCİ NOTERLİĞİ 4.661.867,88.-TL
2 ANKARA KIRKSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.508.982,79.-TL
3 ANKARA ELLİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 3.813.800,01.-TL
4 ANTALYA YEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.797.202,54.-TL
5 BAKIRKÖY ONUNCU NOTERLİĞİ 2.415.993,14.-TL
6 BAKIRKÖY ONİKİNCİ NOTERLİĞİ 2.257.296,95.-TL
7 BAKIRKÖY KIRKINCI NOTERLİĞİ 3.071.532,09.-TL
8 BEŞİKTAŞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.815.497,84.-TL
9 BEŞİKTAŞ YEDİNCİ NOTERLİĞİ 2.290.427,44.-TL
10 BEŞİKTAŞ SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.834.395,48.-TL
11 BEŞİKTAŞ YİRMİNCİ NOTERLİĞİ 902.659,85.-TL
12 BEYOĞLU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 863.191,73.-TL
13 BEYOĞLU ONUNCU NOTERLİĞİ 1.882.991,60.-TL
14 BEYOĞLU ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ 968.588,67.-TL
15 BEYOĞLU YİRMİİKİNCİ NOTERLİĞİ 1.768.864,36.-TL
16 BEYOĞLU YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.364.954,85.-TL
17 BEYOĞLU YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ 859.971,38.-TL
18 BEYOĞLU OTUZDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.880.062,69.-TL
19 BEYOĞLU KIRKBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.489.733,65.-TL
20 BEYOĞLU ALTMIŞBİRİNCİ NOTERLİĞİ 918.484,87.-TL
21 BURSA SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 822.812,07.-TL
22 BURSA ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.862.516,16.-TL
23 BÜYÜKÇEKMECE SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 3.453.280,37.-TL
24 DENİZLİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.993.408,04.-TL
25 DİYARBAKIR BİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.993.410,61.-TL
26 ERZURUM BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.218.748,96.-TL
27 ERZURUM BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.689.417,86.-TL
28 ESKİŞEHİR YEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.703.868,73.-TL
29 GEBZE ALTINCI NOTERLİĞİ 2.708.033,43.-TL
30 HATAY BİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.048.453,77.-TL
31 İSKENDERUN İKİNCİ NOTERLİĞİ 2.748.896,57.-TL
32 İSTANBUL İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.799.332,39.-TL
33 İSTANBUL ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 971.345,63.-TL
34 İSTANBUL ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.118.572,50.-TL
35 İSTANBUL ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 962.225,33.-TL
36 İSTANBUL ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.270.514,31.-TL
37 İSTANBUL ONALTINCI NOTERLİĞİ 1.101.309,47.-TL
38 İSTANBUL YİRMİBİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.444.789,37.-TL
39 İSTANBUL YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 877.553,39.-TL
40 İSTANBUL YİRMİALTINCI NOTERLİĞİ 1.076.804,31.-TL
41 İSTANBUL OTUZÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.240.386,78.-TL
42 İSTANBUL OTUZBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.038.192,56.-TL
43 İZMİR ONİKİNCİ NOTERLİĞİ 1.266.106,80.-TL
44 İZMİR ONDOKUZUNCU NOTERLİĞİ 1.850.463,97.-TL
45 KADIKÖY İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.233.175,55.-TL
46 KARŞIYAKA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.187.603,07.-TL
47 KARŞIYAKA ALTINCI NOTERLİĞİ 2.631.489,11.-TL
48 KARTAL ONALTINCI NOTERLİĞİ 3.347.492,66.-TL
49 KARTAL ONDOKUZUNCU NOTERLİĞİ 2.155.310,69.-TL
50 KOCAELİ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.831.012,61.-TL
51 SAKARYA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.946.713,05.-TL
52 SİNCAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.656.156,72.-TL
53 SULTANBEYLİ İKİNCİ NOTERLİĞİ 2.349.293,85.-TL
54 ŞANLIURFA İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.736.906,25.-TL
55 ŞANLIURFA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.620.624,97.-TL
56 ÜSKÜDAR ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.898.115,90.-TL
57 ÜSKÜDAR ONALTINCI NOTERLİĞİ 2.852.138,26.-TL
5113/1/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2020 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

S. NO NOTERLİK ADI 2020 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
1 ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 566.532,31.-TL
2 AFŞİN NOTERLİĞİ 1.195.557,51.-TL
3 AKSARAY DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 635.769,05.-TL
4 AKŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.135.839,43.-TL
5 ALAŞEHİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ 867.173,42.-TL
6 BABAESKİ NOTERLİĞİ 889.015,45.-TL
7 BANDIRMA İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.220.868,65.-TL
8 BARTIN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.109.869,43.-TL
9 BATMAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 799.576,69.-TL
10 BATMAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 765.345,18.-TL
11 BERGAMA İKİNCİ NOTERLİĞİ 830.670,89.-TL
12 BİGA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.311.367,80.-TL
13 BİGA İKİNCİ NOTERLİĞİ 883.996,52.-TL
14 BOLU İKİNCİ NOTERLİĞİ 559.479,20.-TL
15 BUCAK BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.127.801,47.-TL
16 ÇAN NOTERLİĞİ 867.711,09.-TL
17 ÇANAKKALE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 622.150,49.-TL
18 ÇERKEZKÖY BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.436.028,07.-TL
19 ÇORLU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 559.753,72.-TL
20 DÖRTYOL BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.253.974,29.-TL
21 DÜZCE İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.103.433,36.-TL
22 EDİRNE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 730.504,29.-TL
23 EDİRNE ALTINCI NOTERLİĞİ 1.057.545,42.-TL
24 EDREMİT DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 429.220,27.-TL
25 EREĞLİ (ZONGULDAK) DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 741.335,41.-TL
26 FATSA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.284.207,63.-TL
27 GEDİZ NOTERLİĞİ 906.266,98.-TL
28 HAKKÂRİ NOTERLİĞİ 1.008.916,32.-TL
29 ISPARTA ALTINCI NOTERLİĞİ 1.170.797,41.-TL
30 ISPARTA YEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.224.253,48.-TL
31 İNCESU NOTERLİĞİ 1.273.227,65.-TL
32 KARAMAN İKİNCİ NOTERLİĞİ 535.667,09.-TL
33 KARAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 891.071,51.-TL
34 KARAMAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 713.894,36.-TL
35 KASTAMONU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 962.652,27.-TL
36 KIRKAĞAÇ BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.235.248,66.-TL
37 KIRŞEHİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.330.074,00.-TL
38 KÖRFEZ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 371.839,03.-TL
39 KUMLUCA İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.439.400,71.-TL
40 LÜLEBURGAZ BİRİNCİ NOTERLİĞİ 596.079,01.-TL
41 LÜLEBURGAZ İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.003.662,04.-TL
42 LÜLEBURGAZ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 919.559,70.-TL
43 MALKARA NOTERLİĞİ 1.192.460,37.-TL
44 MANAVGAT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 556.281,62.-TL
45 MANAVGAT BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 876.457,97.-TL
46 MUSTAFAKEMALPAŞA İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.204.037,11.-TL
47 NAZİLLİ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 962.435,66.-TL
48 NİĞDE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.549.113,19.-TL
49 NURDAĞI İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.152.995,99.-TL
50 ORDU İKİNCİ NOTERLİĞİ 655.761,50.-TL
51 OSMANİYE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 695.938,56.-TL
52 PAZARCIK NOTERLİĞİ 938.668,29.-TL
53 POLATLI BİRİNCİ NOTERLİĞİ 584.775,91.-TL
54 SAMANDAĞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.426.073,87.-TL
55 SERİK BİRİNCİ NOTERLİĞİ 760.933,80.-TL
56 SİVEREK İKİNCİ NOTERLİĞİ 950.172,34.-TL
57 SUSURLUK NOTERLİĞİ 579.813,48.-TL
58 TARSUS BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 947.431,41.-TL
59 TARSUS YEDİNCİ NOTERLİĞİ 884.858,68.-TL
60 TAVŞANLI BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.022.149,38.-TL
61 TEKİRDAĞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.078.207,73.-TL
62 TEKİRDAĞ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 841.111,47.-TL
63 TURGUTLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.251.246,77.-TL
64 UŞAK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.396.360,69.-TL
65 UZUNKÖPRÜ BİRİNCİ NOTERLİĞİ 406.885,43.-TL
66 UZUNKÖPRÜ İKİNCİ NOTERLİĞİ 991.303,85.-TL
67 ÜNYE BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.127.107,29.-TL
68 VAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.829.400,61.-TL
69 YERKÖY NOTERLİĞİ 678.585,70.-TL
5113/2/1-1
—— • ——

Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2020 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

S. NO NOTERLİK ADI 2020 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
1 AĞRI ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 342.366,56.-TL
2 AĞRI BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 453.696,30.-TL
3 AĞRI ALTINCI NOTERLİĞİ 255.871,71.-TL
4 ALAÇAM NOTERLİĞİ 491.067,12.-TL
5 ALMUS NOTERLİĞİ 187.569,66.-TL
6 ALTINEKİN NOTERLİĞİ 225.522,13.-TL
7 ANDIRIN NOTERLİĞİ 264.646,40.-TL
8 ARABAN NOTERLİĞİ 318.176,16.-TL
9 ARDANUÇ NOTERLİĞİ 165.721,77.-TL
10 BAYKAN NOTERLİĞİ 171.228,33.-TL
11 BOĞAZKALE NOTERLİĞİ 24.738,61.-TL
12 CİZRE BİRİNCİ NOTERLİĞİ 702.144,50.-TL
13 ÇARDAK NOTERLİĞİ 110.870,72.-TL
14 ÇAVDARHİSAR NOTERLİĞİ 74.786,66.-TL
15 ÇAVDIR NOTERLİĞİ 208.461,51.-TL
16 ÇİFTLİK NOTERLİĞİ 191.402,51.-TL
17 ÇUKURCA NOTERLİĞİ 135.938,63.-TL
18 DİGOR NOTERLİĞİ 89.778,12.-TL
19 DOĞUBAYAZIT İKİNCİ NOTERLİĞİ 372.136,74.-TL
20 DOĞUBAYAZIT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 437.012,36.-TL
21 ERCİŞ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 677.623,96.-TL
22 FEKE NOTERLİĞİ 144.579,57.-TL
23 GERGER NOTERLİĞİ 91.011,83.-TL
24 GÖKÇEADA NOTERLİĞİ 285.456,46.-TL
25 GÖLE NOTERLİĞİ 273.343,91.-TL
26 GÖLHİSAR NOTERLİĞİ 561.647,96.-TL
27 GÜLŞEHİR NOTERLİĞİ 342.181,52.-TL
28 GÜNEYSINIR NOTERLİĞİ 134.265,75.-TL
29 HARMANCIK NOTERLİĞİ 132.740,78.-TL
30 İHSANİYE NOTERLİĞİ 324.944,73.-TL
31 İVRİNDİ NOTERLİĞİ 362.464,32.-TL
32 KADINHANI NOTERLİĞİ 465.975,09.-TL
33 KALE NOTERLİĞİ 420.432,06.-TL
34 KARAKOÇAN NOTERLİĞİ 421.093,57.-TL
35 KARGI NOTERLİĞİ 260.053,44.-TL
36 KAYNARCA NOTERLİĞİ 420.133,71.-TL
37 KELES NOTERLİĞİ 129.315,82.-TL
38 KEŞAP NOTERLİĞİ 395.187,68.-TL
39 KULA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 501.621,31.-TL
40 KULA İKİNCİ NOTERLİĞİ 332.727,39.-TL
41 KURŞUNLU NOTERLİĞİ 100.195,33.-TL
42 LAPSEKİ NOTERLİĞİ 507.937,81.-TL
43 MENGEN NOTERLİĞİ 220.426,27.-TL
44 MUŞ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 280.902,26.-TL
45 NALLIHAN NOTERLİĞİ 289.959,29.-TL
46 ÖMERLİ NOTERLİĞİ 163.116,27.-TL
47 PEHLİVANKÖY NOTERLİĞİ 75.708,91.-TL
48 PERTEK NOTERLİĞİ 146.408,93.-TL
49 PERVARİ NOTERLİĞİ 156.538,59.-TL
50 PINARBAŞI (KASTAMONU) NOTERLİĞİ 68.590,43.-TL
51 POZANTI NOTERLİĞİ 376.291,51.-TL
52 SARIKAMIŞ NOTERLİĞİ 352.722,31.-TL
53 SİLOPİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ 424.003,05.-TL
54 SİNCİK NOTERLİĞİ 34.147,24.-TL
55 SÖĞÜTLÜ NOTERLİĞİ 526.067,52.-TL
56 SULTANHİSAR NOTERLİĞİ 234.121,48.-TL
57 ŞARKÖY NOTERLİĞİ 695.319,92.-TL
58 ŞEMDİNLİ NOTERLİĞİ 415.661,57.-TL
59 ŞENKAYA NOTERLİĞİ 84.267,26.-TL
60 ŞİRVAN NOTERLİĞİ 71.466,51.-TL
61 TAŞOVA NOTERLİĞİ 520.316,39.-TL
62 TEFENNİ NOTERLİĞİ 204.766,29.-TL
63 TEKMAN NOTERLİĞİ 98.508,73.-TL
64 TUNCELİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ 506.723,17.-TL
65 UĞURLUDAĞ NOTERLİĞİ 62.790,02.-TL
66 VİRANŞEHİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ 435.792,90.-TL
67 YAYLADAĞI NOTERLİĞİ 323.484,11.-TL
68 YAZIHAN NOTERLİĞİ 60.711,31.-TL
69 YENİCE (ÇANAKKALE) NOTERLİĞİ 564.398,79.-TL
70 YENİCE (KARABÜK) NOTERLİĞİ 303.778,14.-TL
71 YUSUFELİ NOTERLİĞİ 340.885,64.-TL
72 ZARA NOTERLİĞİ 409.203,74.-TL
5113/3/1-1
—— • ——

Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2020 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Kartal Yedinci Noterliği 06.08.2021 tarihinde, Kadıköy Yirmisekizinci Noterliği 06.08.2021
tarihinde, Gaziantep Birinci Noterliği 07.08.2021 tarihinde, Gaziantep Üçüncü Noterliği 09.08.2021 tarihinde, Kütahya Birinci Noterliği 10.08.2021 tarihinde, Beyoğlu Kırkikinci Noterliği 15.08.2021 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.

S. NO NOTERLİK ADI 2020 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
1 BEYOĞLU KIRKİKİNCİ NOTERLİĞİ 1.456.973,75.-TL
2 GAZİANTEP BİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.154.774,30.-TL
3 GAZİANTEP ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.697.787,46.-TL
4 KADIKÖY YİRMİSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.713.173,99.-TL
5 KARTAL YEDİNCİ NOTERLİĞİ 2.399.746,12.-TL
6 KÜTAHYA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.974.632,14.-TL
5113/4/1-1
—— • ——

Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2020 yılı gayri safi geliri 1.126.010,22.-TL olan Yatağan Noterliği 06.08.2021 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.

5113/5/1-1

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.