Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MUHDES BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER

(Birinci/Beşinci İlan)

2023 yılı için gayrisafi gelirleri 2.000.000.00. TL tahmin edilen ve aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri yazılı bulunan muhdes birinci sınıf noterlikler (Sincan Yedinci ve Sincan Sekizinci Noterliklerinin 1. İlanı olmak üzere, Bakırköy Yetmişdördüncü, Bakırköy Yetmişaltıncı, Üsküdar Otuzsekizinci, Üsküdar Kırkıncı, Üsküdar Kırkikinci, Üsküdar Kırküçüncü ve Beşiktaş Otuzbirinci Noterliklerinin ihdas alanları değiştirilmiş ve birinci ilanı olmak üzere; Hatay Sekizinci ve Hatay Onuncu Noterliklerinin 5. İlanı olmak üzere, ) münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf noterlerden bu noterliklere (Sincan Yedinci, Sincan Sekizinci, Bakırköy Yetmişdördüncü, Bakırköy Yetmişaltıncı, Üsküdar Otuzsekizinci, Üsküdar Kırkıncı, Üsküdar Kırkikinci, Üsküdar Kırküçüncü ve Beşiktaş Otuzbirinci Noterliklerine) atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca muhdes birinci sınıf noterliklere (Hatay Sekizinci ve Hatay Onuncu Noterliklerine) iki defadan fazla yapılan ilana rağmen atama yapılamadığından, bu ilanlara ilişkin olarak;

1/7/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 1512 sayılı Noterlik Kanununun 27 nci maddesine eklenen üçüncü fıkrada, iki defa yapılan ilana rağmen, birinci fıkra uyarınca atama yapılamayan noterliklere, üst sınıf veya aynı sınıf noterlerden, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde ise bir alt sınıf noterler arasından atama yapılabileceği ve bu fıkra kapsamında yapılacak atamalarda birinci fıkranın son cümlesindeki iki yıllık sürenin bir yıl olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.

Buna göre, bulunduğu noterlikte bir yıllık görev süresi dolan birinci sınıf ve bir alt sınıf noterlerden (Hatay Sekizinci ve Hatay Onuncu Noterliklerine) atanmaya istekli olanların, 1512 sayılı Kanunun 22 ve müteakip maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenmiştir.

Buna ilişkin sıralama ve ihdas alanları aşağıdaki şekildedir.

1- Bakırköy Yetmişdördüncü Noterliğinin; İstanbul İli, Bakırköy ilçesi, Kartaltepe Mahallesi, Koşuyolu Caddesinin Akınyolu Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Koşuyolu Caddesinden devamla bu caddenin Tez Sokağı ile kesiştiği yere kadar, Koşuyolu Caddesi üzerinde; Tez Sokaktan devamla Cami Sokakla kesiştiği yere kadar Tez Sokak üzerinde, yine Cami Sokaktan devamla Ümraniye Sokak ile kesiştiği yere kadar Cami Sokak üzerinde ve yine Ümraniye Sokaktan devamla Aksu Caddesine kadar Ümraniye Sokak üzerindeki alanla sınırlı olmak üzere ve bu caddelere her iki taraftan açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde olan bölgelerde ve diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak bir yerde,

2- Bakırköy Yetmişaltıncı Noterliğinin; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 1.Malazgirt Caddesinin, D100 Kuzey Yan Yolu ile kesiştiği yerden başlayarak, 1.Malazgirt Caddesinden devamla, bu caddenin Dr. Ali Demir Caddesi ile kesiştiği yere kadar 1.Malazgirt Caddesi üzerinde ve bu alanla sınırlı olmak üzere bu caddeye her iki taraftan açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde ve diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak bir yerde,

3- Üsküdar Otuzsekizinci Noterliğinin; İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Alemdağ Mahallesi, Reşadiye Caddesinin Elmalı Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Saray Caddesi ile kesiştiği yere kadar Reşadiye Caddesi üzerinde ve Saray Caddesinden devamla Saray Caddesinin 30 Ağustos Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu alana açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde ve diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak bir yerde,

4- Üsküdar Kırkıncı Noterliğinin; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ünalan Mahallesinde, Ünalan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ayazma Caddesi üzerinde bu caddenin Çağla Sokakla kesiştiği yerden devamla Çağla Sokak üzerinde bu sokağın Keban Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu şekilde oluşan alana açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde ve diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak bir yerde,

5- Üsküdar Kırkikinci Noterliğinin; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ferah Mahallesinde Mehmet Akif Ersoy Caddesinin Seyit Onbaşı Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Altıntaş Sokakla kesiştiği yere kadar olan Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde Altıntaş Sokaktan devamla bu sokağın Ferah Caddesi ile kesiştiği yere kadar Altıntaş Sokak üzerinde Ferah Caddesinden devamla bu caddenin Yusuf Kemal Sokakla kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu alana açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde ve diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak bir yerde,

6- Üsküdar Kırküçüncü Noterliğinin; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Selimiye Mahallesinde, Harem İskelesi Caddesinin Tıbbiye Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Şerif Kuyusu Sokakla ile kesiştiği yere kadar Harem İskelesi Caddesi üzerinde devamla Kavak İskele Caddesine kadar Şerif Kuyusu Sokak üzerinde buradan devamla Tıbbiye Caddesine kadar Kavak İskele Caddesi üzerinde devamla Harem İskelesi Caddesine kadar Tıbbiye Caddesi üzerinde ve bu şekilde oluşan ada içerisindeki cadde ve sokaklarda ve diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak bir yerde,

7- Beşiktaş Otuzbirinci Noterliğinin; İstanbul İli Beşiktaş İlçesi, Türkali Mahallesinde bulunan, Ihlamurdere caddesinin Muradiye Bostan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, bu cadde üzerinden devamla Meddah İsmet Sokak ile kesiştiği yere kadar (bu sokak dahil) ve bu caddeye açılan sokakların 50’şer metre derinliklerinde olan bölgede ve diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak bir yerde,

8- Sincan Yedinci Noterliğinin; Günkent Sokağın Ankara Çayı ile kesiştiği yerden başlayarak, Ankara Çayından devamla Ankara Çayının Ayaş Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Ayaş Caddesinden devamla Ayaş Ankara Bulvarı Yoluna kadar, Ayaş Ankara Bulvarından devamla Günkent sokak ile kesiştiği yere kadar ve bu alan içerisinde kalan cadde, sokak iş merkezleri olacak şekilde ve diğer noterlikler ile rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9- Sincan Sekizinci Noterliğinin; Günkent Sokağın Ayaş Ankara Yolu Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak, Ayaş Ankara Yolu Bulvarından devamla, Destek Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Destek Caddesini devamla Ankara Çayı ile kesiştiği yere kadar, Ankara Çayından devamla Günkent Sokak ile kesiştiği yere kadar ve bu alan içerisinde kalan cadde, sokak iş merkezleri olacak şekilde ve diğer noterlikler ile rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10- Hatay Sekizinci Noterliğinin; Antakya - Yayladağ Karayolunun (Atatürk Bulvarı), Ürgen Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Şükrü Kanatlı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11- Hatay Onuncu Noterliğinin; Hatay Caddesinin İnal Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Hatay Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

Açılmasına karar verilmiştir.
İlan olunur. 3791/1/1-1
—— • ——

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİK

(Üçüncü İlan)

2023 yılı için gayrisafi geliri 1.000.000.00 Türk lirası tahmin edilen, aşağıda ihdas bölgesi yazılı muhdes ikinci sınıf Tire Üçüncü Noterliğine iki defa yapılan ilana rağmen atama yapılamamıştır.

1/7/2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 1512 sayılı Noterlik Kanununun 27 nci maddesine eklenen üçüncü fıkrada, iki defa yapılan ilana rağmen, birinci fıkra uyarınca atama yapılamayan noterliklere, üst sınıf veya aynı sınıf noterlerden, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde ise bir alt sınıf noterler arasından atama yapılabileceği ve bu fıkra kapsamında yapılacak atamalarda birinci fıkranın son cümlesindeki iki yıllık sürenin bir yıl olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.

Buna göre, bulunduğu noterlikte bir yıllık görev süresi dolan birinci sınıf, ikinci sınıf ve bir alt sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların, 1512 sayılı Kanunun 22 ve müteakip maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Tire Üçüncü Noterliğinin; İstasyon Caddesinin 19 Mayıs ve Faik Tokluoğlu Caddeleri ile kesiştiği yerden başlayarak, İstasyon Caddesinin Cumhuriyet Meydanı ile kesiştiği yere kadar olan kısmının her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, açılmasına karar verilmiştir.

İlan olunur. 3791/2/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MUHDES ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER

(Birinci İlan)

2023 yılı için gayrisafi gelirleri 200.000,00 Türk lirası tahmin edilen ve aşağıda isimleri yazılı bulunan muhdes üçüncü sınıf noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf noterlerden ve noterlik belgesi sahiplerinden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 15.000’in altında olan belge sahiplerinin başvurularına Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve çalışılan kurumdan (kayıtlı olduğu/çalıştığı tüm dönemlere ilişkin) hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ile sicil özeti ve 7 nci maddesinin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. İstenilen belgeleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan belge sahiplerinin istemi dikkate alınmayacaktır.

Sözü edilen muhdes üçüncü sınıf noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, nüfus yoğunluğu esas alınarak belirlenmiştir. Buna ilişkin sıralama aşağıdaki şekildedir.

1- TERMAL NOTERLİĞİ

2- PAZARYOLU NOTERLİĞİ

İlan olunur. 3791/3/1-1