Hukukihaber'e konuşan Prof. Dr. Ersan Şen, Ankara BAM 21. Ceza Dairesi’nin ByLock ile ilgili verdiği kararı yorumları.

BYLOCK TESPİT TUTANAĞI

Prof. Dr. Ersan Şen, karara yaptığı yorumda "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi’nin verdiği bozma kararının ByLock yönü incelendiğinde; somut olayda sanığın ByLock kullandığı tespit edilen GSM hattına ilişkin ByLock tespit ve değerlendirme tutanağının getirtilip değerlendirilerek, duruşmada CMK m.217/1 uyarınca sanık ve müdafiine okunarak diyecekleri sorulması gerektiğinden, bunun yapılmayarak verilen kararın bozulduğu görülmektedir. Esasen zorunlu müdafilik sorunu olmasa ve duruşmada mutlaka hazır bulunması gereken kişinin yokluğunda duruşma yapıldığından bahisle CMK m.289/1-e uyarınca bozma kararı verilemese idi, ByLock tespit ve değerlendirme tutanağının eksikliğinden dolayı bozma yerine BAM Ceza Dairesi tarafından duruşma açılması ve yapılacak değerlendirmeye göre karar verilmesi gerekirdi." ifadelerini kullandı.

FETÖ/PDY ÜYELİĞİ

Şen, sözlerine şöyle devam etti; "Yargıtay 16. Ceza Dairesi; FETÖ/PDY üyeliğinin delillerinden saydığı ByLock ile ilgili tespit ve değerlendirme tutanağının dosyada olmasını, yoksa getirtilmesini, CMK m.206’ya göre ortaya koyulup okunmasını ve tartışmaya açılmasını, mahkemece yapılacak değerlendirmeye göre bir karara varılmasını, aksi halde CMK m.217/1’e aykırılık oluşacağını, duruşmaya getirilmemiş ve huzurda tartışılmamış delillere göre hakimin karar veremeyeceğini kabul ettiği halde, Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararında, üyeliği gösteren başka deliller var ve yeterli ise, ByLock tespit ve değerlendirme tutanağı dosyaya getirtilip tartışılmamış olsa bile, sanığın FETÖ/PDY üyeliğini gösteren diğer delillere göre karar verilebileceğini ifade etmiştir."

"BAM Ceza Dairesi’nin kararında; örgüt üyeliğini ortaya koyan diğer delillerin varlığı veya yokluğu ile ilgili ayrıntıya girilmeksizin, somut olayda sanığın kullandığı tespit edilen GSM hattına ilişkin ByLock tespit ve değerlendirme tutanağının dosyaya getirtilip değerlendirilmemesi, CMK m.217/1’in ihlali sayılmıştır."

BAŞKA DELİLLERİN VARLIĞI

"Bu karar; sanığın FETÖ/PDY üyesi olduğunu gösterebilecek sair deliller olmasına rağmen verilmişse, CMK m.206, 209, 216 ve 217’ye uygundur. Çünkü dosyaya delil olarak sunulup sonradan CMK m.206/3 uyarınca vazgeçilmeyen bir delilin ortaya koyulması, okunması, tartışılması ve değerlendirilmesi zorunludur. Sanığın mahkumiyetine yeterli başka delil veya delillerin olup olmadığına bakılamaz. Nitekim BAM Ceza Dairesi de sair delillerle ilgili tartışmaya girmeksizin bu eksik hususu bir hukuka aykırılık olarak tespit etmiştir." 

KARAR CMK'YA AYKIRI

"Bu açıdan; Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun örgüt üyeliği için diğer delillerin yeterli olduğu durumda ByLock tespit ve değerlendirme tutanağının dosyaya getirtilmesine gerek olmayacağına, ancak bu delilin esasa müessir olması halinde dosyaya getirtilmesi gerektiğine dair kararına katılmadığımızı, bu kararın CMK m.206, 209, 216 ve 217’ye aykırı olduğunu belirtmek isteriz." (hukukihaber.net)

İşte o karar: