"HEYET KARARI İLE GÖNDERİLMELİ"

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderilmesini değerlendiren Prof. Dr. Ersan Şen, "Can Atalay konusunda, dosyanın yanlış mercie gönderilmesi durumu yoktur. Bu nedenle dosya; Yargıtay’a gönderme yazısı ile değil, heyet kararı ile gönderilmeli idi. Çünkü dosyanın kararla değil de bir gönderme yazısı ile gönderilmesi üzerine, usulüne uygun bir kararla gönderilmeyen dosyanın işleme alınmaksızın iadesi gündeme gelebilir. Ancak böyle de olsa Yargıtay; Anayasa Mahkemesi tarafından usulünce kendisine gönderilmiş bir dosya ve talep olmadığından, dosyayı incelemeksizin iade edebilir." dedi.

İTİRAZ MERCİİ

Şen sözlerine şöyle devam etti; "Yargıtay’a gönderme yazısı karar niteliğinde kabul edilerek itiraza konu edilirse, itiraz mercii gönderme yazısının karar niteliğinde olmadığını, yani hukuken yok hükmünde olduğunu tespit ederek, itirazın reddine ve dosyanın ait olduğu mahkemeye iadesine karar verebilir.

AYM KARARI

Yeri gelmişken; Anayasa Mahkemesi, hak ihlali kararı verdiği başvurunun yargılamasının yenilenmesinin hangi yargı mercii tarafından yapılacağı meselesini daha önce bir başka dosyada tartışmış ve 6216 sayılı Kanunun 50. maddesinin 2. fıkrası uyarınca bu konuda ilk derece mahkemesinin görevli olduğuna karar vermiştir.

>> AYM'NİN CAN ATALAY KARARI İÇİN TIKLAYINIZ

Anayasa Mahkemesi; kararın bir örneğinin, hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesine dair işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla Yargıtay’a değil, İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir. İlk Derece Mahkemesi; bu kararın gereğini yerine getirmeli ve ardından, Can Atalay yönünden tefrik edilen dosya ile ilgili yasama dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Başkanlığına yazı yazmalıdır.

Ayrıca; henüz yargılama yenilenmediğinden, kesinleşen hapis cezasının infazı yönünden de Anayasa m.83/3 ile m.84/2’nin tatbiki yoluna gidilmelidir."

TAHLİYE KARARI

Prof. Dr. Ersan Şen, ayrıca şunları söyledi; "Yargıtay; Can Atalay dosyasında CMK m.104/3 uyarınca tahliye kararı veremez, çünkü dosyaya bakma yetkisi bulunmamaktadır. Karar gereği için usulüne uygun olarak Yargıtay’a gönderilmediğinden, dosya incelemeksizin mahalline iade edilmelidir. Can Atalay’ın, İlk Derece Mahkemesinin bu kararına karşı itiraz etme hakkı vardır. Anayasa Mahkemesi’nin kesin nitelik taşıyan ihlal kararının gereği, kararın gönderildiği İlk Derece Mahkemesi tarafından yerine getirilmelidir. Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı sınırlandırıldığından, ihlal kararının gereğinin bir an önce yerine getirilmesi uygun olacaktır.

Açık kaynağa yansıyan karar incelendiğinde; her ne kadar tepesinde mahkeme adı yazsa da usule uygun bir karar verilmediği, gönderme yazısının sadece Mahkeme Başkanı tarafından imzalandığı, üyelerin imzalarının bulunmadığı, bu nedenle ortada itirazı kabil kararı olmadığı söylense de, başvurucunun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı kısıtlı olduğu için, bunun bir karar olarak kabulü ile gönderme yazısına karşı itiraz yoluna gidilebilmelidir.

Bu konuda yetkisi olmayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi de işlem yapmaksızın dosyayı iade ettiğinde, sorun büyüyecek, mağduriyet artacak, Anayasa m.138, m.148 ile 6216 sayılı Kanunun 50. maddesinin gereği yerine getirilmemiş olacaktır."