Prof. Dr. Ersan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı 'erken seçim' değerlendirmesinde; "Aşağıda yer vereceğimiz yasal düzenlemelerde belirlenen sürelerden önce yapılacak seçimler, isterse süresinden bir hafta önce yapılsın, seçimlerin yenilenmesi/erken seçim adını alır ki, bunun için Anayasanın 116. maddesi işletilmelidir." ifadelerini kullandı.

Şen, sözlerine şöyle devam etti; "Seçimlere ilişkin kanunlarda değişikliğe gidilmeden ve bunun için en az bir yıl beklenmeden TBMM ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu konuda farklı hiçbir karar alamaz ve tasarrufta bulunamaz. Elbette bunun istisnası, Anayasa m.116’dır.

BEŞ YILDA BİR SEÇİM

2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu’nun "Seçim dönemi, seçimin başlangıcı ve seçim günü:" başlıklı 6. maddesinin ilk iki fıkrasına göre; "Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri beş yılda bir Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte aynı gün yapılır.

Bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren beş yılın dolmasından önceki son Pazar günü oy verilir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak altmış günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir".

ERKEN SEÇİM

2839 sayılı Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, milletvekili genel seçimleri 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılmalıdır. Bu tarihten önce yapılacak her seçim erken seçim olarak adlandırılacağından, Anayasa m.116’nın tatbikine ihtiyaç duyulacaktır.

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun “Seçim dönemi, seçim döneminin başlangıcı ve seçimlerin tamamlanması” başlıklı 3. maddesinin 3. fıkrasına göre; “Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev sürelerinin dolmasından önceki son Pazar günü oy verme günüdür.

Görev süresi, birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak altmış günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir”.

6271 sayılı Kanunun 3. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Cumhurbaşkanı seçimi 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılmalıdır. Bu tarihten önce yapılacak her seçim erken seçim olarak adlandırılacağından, Anayasa m.116’nın tatbikine ihtiyaç duyulacaktır.

Sonuç olarak; beşinci yılın sonunda aynı günde birlikte yapılacak Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin günü 18 Haziran 2023 Pazar günü olup, eğer bu seçimlerin 11 Haziran 2023 Pazar günü yapılması dahi düşünülmekte ise, bunun yolu yalnızca Anayasa m.116’dan geçer.

Buna göre; ya en az 360 milletvekilinin veya Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesi, yani erken seçim kararı vermesi gerekir. Ancak bu halde seçimler yenilenebilir, yani erkene alınabilir."