Hemen belirtmek gerekir ki şuan yürürlükte bulunan 6222 sayılı Kanun’un 15. maddesinin 6. fıkrasına göre karaborsa bilet satışı yapmak suçtur.

Spor mevzuatımızdaki bu suçun tarihsel durumu şöyledir: 6222 sayılı Kanun’dan önce yürürlükte olan 5149 sayılı Kanun’da bu fiil suç olarak düzenlenmişti. 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6222 sayılı Kanun, 5149 sayılı Kanun’u yürürlükten kaldırmıştır. 6222 sayılı Kanun’un ilk halinde karaborsa bilet satmak suç olarak yer almadığı için bu hareketin cezası yoktu. 6222 sayılı Kanun’da yapılan ve 12.07.2019 tarihinde yürürlüğe giren yasal değişiklikle karaborsa bilet satışları tekrar suç haline getirilmiştir.

Burada iki eylem suç sayılmıştır: Birincisi yetkili makamların, yani spor müsabakaları için ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişilerin belirlediği yerler ve görevliler dışında bilet satmak, ikincisi de yetkili makamlarca belirlenen değerin üstünde bilet satmak suçtur. Dolayısıyla her ne suretle olursa olsun belirlenen yerler ve görevliler dışında ve ilan edilen fiyatın üstünde müsabakaya girişi sağlayan bilet-kart satılamaz.

Karaborsa bilet satışı, futbol taraftarının hakkı olan müsabakayı uygun fiyatla seyretmesini ihlal ettiği gibi ilgili spor kulüplerinin maddi kaybına ve futbolun gelişimine olumsuz yansımasının yanında haksız kazanç ve kamunun vergi kaybına da sebep olmaktadır. Bu nedenle başta taraftar olmak üzere her vatandaşın bu eylemleri ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına veya kolluk güçlerine ihbar etmesi yeterlidir. Suç şikâyete bağlı değildir. Tespiti halinde kişi ceza alacaktır.

Bu suçun cezası nedir? Uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapan kişi 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 2.000 TL’den 200.000 TL'ye kadar adli para cezası, değerinin üstünde bilet satışı yapan kişi ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar adli para cezası alır. Kişi, bu cezanın yanında ayrıca 6222 sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince spor müsabakalarını seyirden de yasaklanır. Yani en az bir yıl süreyle karaborsada biletini sattığı takımın ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakaları ve antrenmanları izleyemez. Bu amaçla müsabaka, antrenman ve seyir alanlarına girişi yasaklanır. Müsabakanın yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın her iki yarısının başlangıcında bulunduğu yere en yakın karakola gidip imza atmak zorundadır. Atmadığı her imza için 750 TL’den 21.900 TL’ye kadar adli para cezası alır.

Bu suç, gerek bizim takımlarımızın gerekse ülkemizde oynanacak, örneğin, Şampiyonlar Ligi biletlerinin satışında da oluşabilir. Karaborsa satışın ülkemiz sınırlarında gerçekleşmesi yeterlidir.

Kaynak:

Asım EKREN, Spor Suçları, Seyirden Yasaklanma, Filiz Kitabevi, 4.Baskı,

Asım EKREN-Özer Alişan EKREN, Futbol Taraftarına Cevaplar, Filiz Kitabevi