Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir ÖZKAYA’nın Seçilmesine Dair Karar, 22 Mart 2024 Tarihli ve 32497 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan kararda; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146. 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesine göre, dün yapılan seçimle Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Kadir Özkaya'nın seçildiği belirtildi.

Özkaya, başkan dahil 15 üyesi olan Anayasa Mahkemesi üyelerinden 9'unun oyunu alarak salt çoğunluğu sağlamıştı.